Υποτροφίες του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 40

Education_capΗ Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου ανακοίνωσε τη χορήγηση μηνιαίων υποτροφιών σε σπουδαστές Ανώτατης και  Ανώτερης Εκπαίδευσης κι ισότιμων σχολών του εσωτερικού, Μέσης επαγγελματικής μεταλυκειακής  εκπαίδευσης ή κατάρτισης και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που προτάθηκαν από το  Προπαρασκευαστικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, καθώς και για μεταπτυχιακές ή  διδακτορικές σπουδές του εσωτερικού και του εξωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε Τήνιους σπουδαστές, εγγεγραμμένους στο Δήμο Τήνου,  των ανωτέρω σχολών ή μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους  εισόδημα δεν ξεπερνά τις 30.000,00 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000,00 €υρώ για κάθε  επιπλέον σπουδαστή.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέτουν το αίτημά τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου  του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. το αργότερομέχρι και τη Δευτέρα 30-12-2013, προσκομίζοντας τα εξής  δικαιολογητικά:

  1. Ειδικό έντυπο αίτησης-δήλωσης που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος και  περιλαμβάνει και δήλωση αποδοχής χρήσης προσωπικών δεδομένων.
  2. Πιστοποιητικό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Τήνου στο όνομα των γονέων του  σπουδαστή, περί αδυναμίας αντιμετώπισης της δαπάνης σπουδών με δικά τους οικονομικά μέσα.
  3. Θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης Ε9 έτους 2005 της οικογένειας και του αιτούντος σπουδαστή  εφόσον υπάρχει, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή ή αντίγραφο περιουσιακής  κατάστασης των ανωτέρω (από τη σχετική διαδικτυακή υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙΚ.) στην οποία  φαίνεται το σύνολο της ακίνητης περιουσία τους.
  4. Θεωρημένα αντίγραφα: δήλωσης Ε1 που υποβλήθηκε το έτος 2013 για τα εισοδήματα του έτους 2012 και  τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας της οικογένειας και του αιτούντος σπουδαστή,  εφόσον υπάρχουν.
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής του σπουδαστή στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου*.
  6. Πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να εμφαίνεται: το αρχικό έτος εγγραφής και ότι ο αιτών σπουδαστής είναι εγγεγραμμένος στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
  7. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του σπουδαστή.

Το πιστοποιητικό εγγραφής του σπουδαστή στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου, θα  αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος.
Υποτροφίες θα χορηγηθούν στους σπουδαστές: και για ένα επιπλέον έτος για τις κύριες σπουδές και για ένα επιπλέον εξάμηνο για τις μεταπτυχιακές,  πέραν των ετών φοίτησης, εφόσον αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή  τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του  φορολογούμενου και της οικογένειάς του από κάθε πηγή.

Η χορήγηση και το ύψος της υποτροφίας με συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων,  εναπόκειται αποκλειστικά στην τελική κρίση της Διοικούσας Επιτροπής.

Πηγή : Diorismos.GR

Μενού