450 θέσεις εργασίας για κατάρτιση και µετεκπαίδευση στον Τουρισµό

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 340
4Στην πλήρωση 450 θέσεων από τις κατηγορίες εργαζοµένων και εποχιακά ανέργων εµπειροτεχνών για τα Τµήµατα Μετεκπαίδευσης θα προχωρήσει το υπουργείο Τουρισµού. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης του υπουργείου αποκτούν υπαλληλική ιδιότητα και λαµβάνουν επίδοµα πτυχίου σε ποσοστό 10% επί του βασικού µισθού. Ειδικότερα, τα τµήµατα Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης απευθύνονται σε εργαζοµένους οι οποίοι απασχολούνται στις παρακάτω τουριστικές επιχειρήσεις:
1 Στις πάσης φύσεως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσµικές ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, µπαρ και σνακ-µπαρ β΄ τάξης και άνω και µαζικά κέντρα εστίασης (catering).
 
2 Στους πρόσκαιρα ανέργους (και σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των καταρτιζοµένων κάθε τµήµατος), εφόσον η διάρκεια της ανεργίας τους δεν είναι µεγαλύτερη των 6 ½ µηνών από
την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος (δηλαδή ανεργία από 23/5/13 έως 9/12/13).
3 Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η φοίτηση στα τµήµατα Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης, συζύγων και κατιόντων ξενοδόχων σε ποσοστό 15% στο σύνολο των καταρτιζοµένων κάθε τµήµατος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, παρ. 2 του ν. 1077/80 (επίδοµα-άρθρο 16, ασφάλιση-άρθρο 17).
4 Γίνονται δεκτοί για φοίτηση µε την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης:
 • Έλληνες πολίτες.
 • Έλληνες το γένος και υπήκοοι κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και εφόσον προσκοµίσουν ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την Αρµόδια Ελληνική Αρχή.
 • Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό µέχρι 20% του ανώτατου αριθµού εκπαιδευοµένων ανά τµήµα (δηλ. 25×20% = 5 άτοµα), εφόσον γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα και προσκοµίσουν ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την Αρµόδια Ελληνική Αρχή.
Ειδικότητες
 
Oι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν µία από τις παρακάτω ειδικότητες εργασίας:
 • Θυρωρός,
 • τηλεφωνητής/τρια,
 • προϊστάµενος/η ορόφων,
 • γκρουµ,
 • υπάλληλος υποδοχής,
 • υπάλληλος
 • Τήρησης Λογαριασµών Πελατών,
 • αποθηκάριος,
 • εστίαρχος (Maitre),
 • υπεστίαρχος (Sous maitre),
 • αρχισερβιτόρος σερβιτόρος,
 • βοηθός σερβιτόρου,
 • ταµίας-ελεγκτής αρχισερβιτόρος,
 • σερβιτόρος-σερβιτόρος Bar,
 • µπάρµαν και βοηθός µπάρµαν,
 • µπουφετζής,
 • µάγειρας Γ’,
 • ψήστης,
 • τηγανιέρης,
 • τεχνικός Πίτσας,
 • κρεατοκόπτης,
 • µάγειρας Α’ και Β’,
 • ζαχαροπλάστης-αρτοποιός,
 • τεχνίτης ζαχαροπλαστικής, βοηθός τεχνίτη
 • ζαχαροπλαστικής,
 • προϊσταµένη/ος λινοθήκης και πλυντηρίου,
 • καµαριέρα και οροφοκόµος (Βαλές).
Αιτήσεις εργαζόµενων των οποίων η ειδικότητα είναι διαφορετική από τις προαναφερθείσες ή εργάζονται σε χώρους πέραν των προαναφεροµένων απορρίπτονται.
 
Προϋποθέσεις φοίτησης
Οι απασχολούµενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις και θέσεις θα πρέπει: 
 • να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον προϋπηρεσία στο επάγγελµα, η οποία να αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια των ενσήµων τους ή ατοµικό δελτίο ασφάλισης ΙΚΑ,
 • να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (∆ηµοτικού), για τους πρόσκαιρα ανέργους, η διάρκεια ανεργίας από την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος να µην υπερβαίνει τους 6 ½ µήνες (δηλαδή ανεργία από 23/05/13 έως 9/12/13), να είναι ηλικίας έως 55 ετών,
 • να έχουν επιλεγεί από τις επιτροπές οι οποίες ορίζονται σύµφωνα µε το ν. 1077/80 άρθρο 14 παρ.1, οι άντρες να έχουν ολοκληρώσει ή νοµίµως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πέραν της τελευταίας διετίας.
 
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούµενα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις παρακάτω διευθύνσεις ή να τα αποστείλουν µε ταχυµεταφορά ή συστηµένη επιστολή στην αντίστοιχη εκπαιδευτική µονάδα.
1. ΑΘΗΝΑ: Υπουργείο Τουρισµού (Κεντρική Υπηρεσία) Λ. Αµαλίας 12, τηλ. 210-3736108, 210-3736195, 2103736391, Αθήνα.
2. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΕΠΑΣ – Μακεδονίας, Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Παραλία Περαίας, Τ.Κ.570 19 Θεσσαλονίκη τηλ. 23920-25551.
3. ΡΟ∆ΟΣ: ΕΠΑΣ – Ρόδου, Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξ. ∆ιάκου 1, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, τηλ. 22410-74445-6.
4. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΕΠΑΣ – Ηρακλείου, Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Κοκκίνι Χάνι, Τ.Κ. 715 00, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-761363.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διαγωνισμός για 60 δόκιµους υπαξιωµατικούς
Προηγούμενο άρθρο
Μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν 453 προσλήψεις γιατρών
Μενού