Προγράμμα χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας ΙΚΥ για βραχεία μετεκπαίδευση – Δείτε τα αποτελέσματα

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 179

ΙΚΥ-Ίδρυμα-Κρατικών-Υποτροφιών-640x596Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των δεύτερων αξιολογήσεων του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας ΙΚΥ για βραχεία μετεκπαίδευση (short terms) σε επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού

Πίνακες Επιλεγέντων Υποψηφίων (ΝΕΟ)

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι των οποίων το όνομα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων και δεν λάβουν email από το ΙΚΥ σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα της αίτησής τους, θα αξιολογηθούν προσεχώς.

Πηγή ΙΚΥ

Μενού