Πρόγραμμα “Europe at Schools through Art and Simulation”

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 408

Πρόγραμμα “Europe at Schools through Art and Simulation”Το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών καθώς και υποψηφίους Διδάκτορες με αντικείμενο διατριβής που αφορά την Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ή την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Learning EU at Schools” με τίτλο “Europe at Schools through Art and Simulation” (EuropeStARTS) και επιστημονική υπεύθυνο τη Λέκτορα Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη, προκειμένου να επιμορφωθούν για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενεργών πολιτών να εξοικειωθούν σε παιδαγωγικές τεχνικές με τη χρήση νέων τεχνολογιών με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα να προωθήσουν τη δημιουργικότητα των παιδιών, να οργανώσουν δραστηριότητες σχετικές με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο δίκτυο προώθησης υλικού σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία να δημιουργήσουν νέο διδακτικό και παιδαγωγικό υλικό και εργαλεία για τους μαθητές με τη χρήση ασκήσεων προσομοίωσης και Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Κόμικς να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η συμμετοχή στην επιμόρφωση θα είναι δωρεάν ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα καλύψουν τα τυχόν έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής του Προγράμματος:

Η επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο Σαββατοκύριακα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ στις εξής ημερομηνίες:

18-19 Ιανουαρίου 2014 και 10-11 Μαϊου 2014

Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική για την χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα EuropeStARTS από την Τετάρτη 6η Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για Συμμετοχή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακών φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών καθώς και υποψηφίων Διδακτόρων με αντικείμενο διατριβής που αφορά την Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ή την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη στο πλαίσιο της Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Learning EU at Schools” με τίτλο “Europe at Schools through Art and Simulation” (EuropeStARTS)

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε το γεγονός ότι παρόλο που η Ελλάδα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περισσότερα από 30 χρόνια, οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν ελάχιστα για τη δομή, τη λειτουργία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη λιγότερη γνώση υπάρχει γύρω από τα ζητήματα και τις δράσεις στα ζητήματα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σημαντικό ρόλο που παίζει ο εκπαιδευτικός στην ανάπτυξη ενεργών πολιτών, που θα κληθούν να ζήσουν στην Ευρώπη της Γνώσης.

Το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών και τους υποψηφίους Διδάκτορες με αντικείμενο διατριβής που αφορά την Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ή την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη να συμμετέχουν σε μία δράση του Προγράμματος Jean Monnet “Learning EU at Schools” με τίτλο “Europe at Schools through Art and Simulation” (EuropeStARTS)

Στον επίσημο διαδικτυακό κόμβο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu) υπάρχουν πληθώρα πληροφοριών κι εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ελάχιστα έχει αξιοποιηθεί στα ελληνικά σχολεία. Το υλικό αυτό, μαζί με την αξιοποίηση του καινοτόμου υλικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης EuropeStARTS θα συμβάλει στην εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και την πορεία της Ελλάδας στο πλαίσιο αυτής. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί, μέσω της επιμόρφωσης θα αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου και την προσωπική κι επαγγελματική τους αναβάθμιση.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού, CosyLlab, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, οι συμμετέχοντες θα επιμορφωθούν στην ανάλυση τρόπων αξιοποίησης εκπαιδευτικών κόμικς στην τάξη, την παρουσίαση εργαλείων δημιουργίας comics και πρακτική άσκηση στο εργαστήριο, τη δημιουργία από τους εκπαιδευτικούς ψηφιακών κόμικς με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Στόχος της δράσης, όπως μαρτυρά και ο τίτλος είναι να «Φέρει την Ευρώπη στους Δασκάλους» και κατά συνέπεια και στους μαθητές εκπαιδεύοντας και καταρτίζοντας Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, Μεταπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών και υποψηφίους Διδάκτορες, στο πεδίο των σπουδών για την Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Επιπρόσθετα, η δράση αποσκοπεί στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Ε.Ε. και στην ενθάρρυνσή τους να συμβάλλουν στην αξιοποίησή του εντός του σχολείου. Επιπλέον, για την επίτευξη αυτού του στόχου θα δοθεί στους συμμετέχοντες πλούσιο επιμορφωτικό υλικό και οδηγίες για την αξιοποίηση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην τάξη. Θα δημιουργηθεί επίσης ένα Eurocomic στην ελληνική γλώσσα και ενδεχομένως και σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί πιλοτικά από τους εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης EuropeStARTS είναι:

 • να εξοικοιωθούν, οι εκπαιδευτκοί και οι μαθητές τους με ζητήματα που άπτονται των Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτκοί σε εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με τη χρήση Τ.Π.Ε. με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα
 • να συμβάλουν στην αξιοποίηση του υπάρχοντος υλικού κι ενδεχομένως να εφαρμόσουν καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία για τους μαθητές τους
 • να δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο δίκτυο προώθησης υλικού σχετικό με την Ε.Ε. στα σχολεία
 • να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • να προωθήσουν την δημιουργικότητα των παιδιών να οργανώσουν δραστηριότητες σχετικές με την Ε.Ε. με τη χρήση προσομοιώσεων και Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Κόμικς

Έμφαση δίνεται:

Στη χρήση Τ.Π.Ε. προκειμένου να αξιοποιηθεί η πληθώρα του υλικού και των πηγών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην εξωστρέφεια του Προγράμματος μέσω του σχεδιασμού συνεργατικών δράσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

Στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ελληνικού σχολείου και στην ανατροφοδότηση για τη βελτίωσή του από τους εκπαιδευτικούς

Στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού από τα παιδιά, ως αποτέλεσμα των δράσεων στην τάξη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και φοιτητές θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες επιμορφώσεις διάρκειας 30 διδακτικών ωρών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις ημερομηνίες

18-19 Ιανουαρίου 2014 και 10-11 Μαϊου 2014

Το πλήρες πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά την επιλογή των συμμετεχόντων. Μεταξύ των δύο διημέρων οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία θα πραγματοποιήσουν διαφορες δραστηριότητες στην τάξη προσανατολισμένες στη θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση του Προγράμματος. Αντίστοιχες δραστηριότητες μπορούν να εισηγηθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Η αποτίμηση των δράσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου διημέρου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι δάσκαλοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, όπως και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής γλώσσας, γυμναστές, θεατρολόγοι, μουσικοί, εικαστικοί και πληροφορικοί), που διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 και να ασκούν διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Να διαθέτουν επαρκή γνώση ως προς την κατανόηση κι επεξεργασία κειμένων μίας τουλάχιστον από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ή άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα πλην της μητρικής τους, η οποία θα αοδεικνύεται από αντίστοιχα πτυχία
 • Να διαθέτουν ικανοποιητική τεχνολογική εξοικείωση (π.χ. σε windows/mac, internet, ανάπτυξη εφαρμογών, social networks, κ.ο.κ)
 • Να έχουν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα EuropeStARTS

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών και οι υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι θα καλύψουν τουλάχιστον το 10% των θέσεων, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι εν ενεργεία Μεταπτυχιακοί φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Να είναι υποψήφιοι Διδάκτορες σε οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό Τμήμα με θέμα που αφορά την Εκπαίδευση ή/και τη χρήση Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία ή την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
 • Να διαθέτουν ικανοποιητική γνώση μίας τουλάχιστον από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά ή άλλη ευρωπαϊκή πλην της μητρικής τους η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχα πτυχία.
 • Να διαθέτουν ικανοποιητική τεχνολογική εξοικείωση (π.χ. σε windows/mac, internet, ανάπτυξη εφαρμογών, social networks, κ.ο.κ)
 • Να έχουν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα EuropeStARTS

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής και η τελική επιλογή των 125 Εκπαιδευτικών και φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την Ε.Ε.

Εξοικείωση στη χρήση Τ.Π.Ε : η παρακολούθηση σχετικής επιμόρφωσης ή η ύπαρξη πιστοποίησης θα ληφθεί υπόψη

Για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς διδακτική εμπειρία: εμπειρία στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, συμμετοχή σε προγράμματα κι επιμόρφωση για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία, κ.ά.

Με το τέλος της επιμόρφωσης οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο ΠρόγραμμαEuropeStARTS.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο europestarts@gmail.com τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠρόγραμμαEuropeStARTS από την Τετάρτη 6η Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν την αίτηση τους, η οποία θα περιλαμβάνει:

 • μία Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δεν θα υπερβαίνει τη μία σελίδα
 • ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται τα πτυχία γνώσης της ξένης γλώσσας και οι δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. και
 • μία υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 για την αληθή παράθεση όσων αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα. Στους τελικούς επιλεχθέντες θα σταλεί η φόρμα αποδοχής της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις 20 Δεκεμβρίου 2013.

Οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες επιμορφωτικές συναντήσεις διάρκειας 30 διδακτικών ωρών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις 18-19 Ιανουαρίου 2014 και 10-11 Μαϊου 2014

Η συμμετοχή στην επιμόρφωση θα είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες θα καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα mystudentpass

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
O ΟΤΑ και ΝΠΔΔ οριστικοποιούν την έγκριση 134 εποχικού προσωπικού – Δείτε τους πίνακες
Προηγούμενο άρθρο
Θέση τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Σερρών
Μενού