Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα “YouthActiv”

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 55

youth activΤο πρόγραμμα YouthActiv θέτει στο επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να τους ενημερώσει για τη δομή και λειτουργία της ΕΕ και για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν. Επιδιώκει επίσης, ν’ αναπτύξει και να τροφοδοτήσει το διάλογο μεταξύ των νέων σχετικά με την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος (“EU dialogues”).

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί Λύκεια να συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Information and Research Activities” με τίτλο“YouthActiv” με επιστημονική υπεύθυνο τη Λέκτορα Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη, προκειμένου:
 • να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων ηλικίας 16-18 για τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 • να υπάρξει στην σχολική κοινότητα ένας εποικοδομητικός διάλογος για την πορεία της Ελλάδας στην ΕΕ
 • να ενημερωθούν οι μαθητές για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές
 • να δημιουργηθούν online εργαλεία για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την ΕΕ και τις βασικές πολιτικές της
 • να εκφράσουν οι μαθητές τη γνώμη τους για θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • να προωθηθεί η δημιουργικότητα των μαθητών
 • να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της ΕΕ

Η συμμετοχή στην επιμόρφωση θα είναι δωρεάν και στα συμμετέχοντα σχολεία καθώς και στους εκπαιδευτικούς και μαθητές θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Διεξαγωγή του Προγράμματος:

Η επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος σε κάθε σχολείο θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ημερίδας. Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της επιμόρφωσης θα επιλεχθεί σε συνεργασία με τα σχολεία που θα επιλεγούν με νεότερη ανακοίνωση.Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική για την χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα YouthActiv έως τις 20 Δεκεμβρίου 2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για τη συμμετοχή Λυκείων στο πρόγραμμα “YouthActiv ”που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet “Information and Research Activities”.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε το γεγονός ότι παρόλο που η Ελλάδα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περισσότερα από 30 χρόνια, οι Έλληνες πολίτες και ειδικά οι νέοι γνωρίζουν ελάχιστα για τη δομή, τη λειτουργία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2014 πρόκειται να διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η συμμετοχή των πολιτών στις Ευρωεκλογές έχει μειωθεί στην Ελλάδα από 80,59% το 1984 στο 52,61% ενώ η πτώση ήταν -10,61% από τις Ευρωεκλογές του 2004. Οι νέοι (18-24 ετών) σε όλη την Ευρώπη απείχαν από την ψηφοφορία με το υψηλότατο ποσοστό 70,9%, ενώ εξίσου υψηλό είναι το ποσοστό των νέων που δεν συμμετείχαν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την “Στρατηγική για τη βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με την ΕΕ”, αν και υπάρχει σημαντικό ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ΕΕ, υπάρχει έλλειψη διάχυσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την περιορισμένη ενημέρωση των πολιτών και ειδικά των νέων. Η ενημέρωση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων από τους μαθητές όσο και για τους μαθητές είναι πιο απαραίτητη από ποτέ στην Ελλάδα σήμερα, για την ανάπτυξη ενεργών, δημοκρατικών πολιτών, την ίδια στιγμή μάλιστα που το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εισηγηθεί τη μείωση του ορίου ηλικίας με δικαίωμα ψήφου στα 16 σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη και για όλα τα είδη εκλογών.

Το πρόγραμμα YouthActiv θέτει στο επίκεντρο τους νέους, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να τους ενημερώσει για τη δομή και λειτουργία της ΕΕ και για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν. Επιδιώκει επίσης, ν’ αναπτύξει και να τροφοδοτήσει το διάλογο μεταξύ των νέων σχετικά με την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος (“EU dialogues”).

Οι κύριες καινοτομίες του έργου αφορούν:

 • Την αύξηση του βαθμού ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε θέματα ΕΕ
 • Τη δημιουργία ιστοσελίδας (mini portal) όπου θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και διαδραστικό υλικό.
 • Τη δημιουργία ενός φόρουμ όπου θα συνεχιστεί ο εποικοδομητικός διάλογος για την ΕΕ, που θα ξεκινήσει στις ημερίδες επιμόρφωσης, μεταξύ των νέων (EU dialogues)
 • Δημιουργία διαδραστικού υλικού από τους μαθητές , όπως σύντομα άρθρα, ταινία μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και εφαρμογές social media (EU Journalists)
 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες επιμορφώσεις στο πλαίσιο μιας ημερίδας.

Η επιμόρφωση θα ασχοληθεί με ζητήματα όπως
α) η Ιστορία και η διακυβέρνηση της ΕΕ,
β) η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα
γ) τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη νεολαία ( Erasmus +, Νεολαία σε κίνηση, Νεολαία σε Δράση και Νεανική Επιχειρηματικότητα)
δ) δραστηριότητες δημοσιογραφίας και δημιουργίας ταινιών μικρού μήκους.Μετά από κάθε σεμινάριο θα υπάρχει συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών, ακαδημαϊκών, ενδεχομένως φοιτητών του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και νέων από μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ενοποιητικό εγχείρημα.

Το πιο διαδραστικό μέρος του έργου θα είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και η μετατροπή τους σε δημοσιογράφους θεμάτων της ΕΕ. Οι μαθητές, μετά την υλοποίηση των ημερίδων θα προχωρήσουν στη δημιουργία μιας σύντομης ιστορίας (εναλλακτικά ενός βίντεο ή ενός άρθρου, ταινίας μικρού μήκους), για το πώς βλέπουν την εξέλιξη της ΕΕ από τη δική τους σκοπιά ή τι σημαίνει η ΕΕ γι αυτούς. Οι ιστορίες των μαθητών, μετά από σχετικά άδεια και συγκατάθεση των γονέων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελία (mini portal) κι ενδεχομένως και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Youtube, Facebook, Vimeo) για την περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά πέντε (5) επιμορφωτικές ημερίδες σε πέντε (5) διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι επιμορφωτικές δράσεις του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2014 και να ολοκληρωθούν το Μάιο του 2014.

Το πρόγραμμα YouthActiv ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2014. Το πλήρες χρονοδιάγραμμα και ο τόπος διεξαγωγής των ημερίδων θα αναρτηθεί μετά την επιλογή των συμμετεχόντων.

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα YouthActiv μπορούν να συμμετάσχουν Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, από όλη την Ελλάδα, μετά από την Αίτηση Συμμετοχής και επιλογή από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥouthActiv

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής και η τελική επιλογή των πέντε (5) σχολείων που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

– Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με την ΕΕ

– Ενδιαφέρον για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων με τους μαθητές μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής ημερίδας

– Δικτύωση των Λυκείων με άλλα Λύκεια ή / και την τοπική κοινωνία, με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

– Γεωγραφική κατανομή: θα ληφθεί υπόψη η γεωγραφική θέση του σχολείου έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται διαφορετικές περιοχές της χώρας.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα αποστέλλουν την Αίτηση Συμμετοχής προς το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η οποία θα περιλαμβάνει:

α) μία Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δεν θα υπερβαίνει τη μία σελίδα όπου θα περιγράφεται το προφίλ του Λυκείου και οι λόγοι αυμμετοχής στο πρόγραμμα και

β) ένα προσχέδιο δράσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από το σχολείο στο πλαίσιο του προγράμματος

Η Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση youthactiv@gmail.com έως τις 20 Δεκεμβρίου 2013. Οι δράσεις στα σχολεία θα έχουν ολοκληρωθεί έως το Μάιο του 2014.

Η συμμετοχή στην επιμόρφωση θα είναι δωρεάν. Υπηρεσίες ενημέρωσης θα παρέχονται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης και των δραστηριοτήτων τα Λύκεια, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που θα συμμετάσχουν θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο ΠρόγραμμαYouthActiv

Μενού