Ενημερωτική παρουσίαση «Το διαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια»

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 56

2012-03-16_0006Το Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι, με θέμα: «Το ∆ιαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια».

Το πρόγραμμα επισκέψεων θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές της Ε’ & Στ’ ∆ημοτικού σχολείου, καθώς και μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου, σχολικών μονάδων Α’, Β’, Γ’, ∆’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής και Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές θα ενημερώνονται για τη χρήση του ∆ιαδικτύου, τις δυνατότητες που προσφέρει στη Μάθηση, στην Επικοινωνία, στην Πληροφόρηση και στην Ψυχαγωγία. Παράλληλα, θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην Ασφαλή Χρήση του ∆ιαδικτύου.

Η ενημερωτική παρουσίαση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα με τη χρήση φορητών Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, εργαλείων Web 2.0 και εκπαιδευτικών λογισμικών, διάρκεια 60 λεπτά και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν έως και 30 μαθητές.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενημερωτική παρουσίαση, μπορούν να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους, τηλεφωνώντας από τις 16 ∆εκεμβρίου 2013 μέχρι τις 23 ∆εκεμβρίου 2013 στον αριθμό: 210-344.2551 (9:00–14:00).

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν από τις 9 Ιανουαρίου 2014 έως και τις 15 Μαΐου 2014

(μια επίσκεψη κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, ώρες 10:00-11:30).

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να ενημερώνονται και μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος: http://workshops.minedu.gov.gr.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού