Μετεγγραφές των φοιτητών 2013 – Οριστικοποίηση έως και 20.12.2013 !

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 61

foititesΟριστικοποίηση αιτήσεων μεταφοράς θέσεων εισαγωγής των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι για μεταφορά θέσης των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, που έχουν καταχωρήσει αίτηση μεταφοράς της θέσης εισαγωγής, την οποία έθεσαν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, αλλά παρέλειψαν να την οριστικοποιήσουν, καλούνται να εισέλθουν έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15.00 στο πληροφοριακό σύστημα μεταφοράς θέσεων, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων http://solon.it.minedu.gov.gr,  προκειμένου να   προβούν σε οριστικοποίησή της.

 Σε περίπτωση “μη-οριστικοποίησης” μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι αιτήσεις θεωρούνται ως “μη-υποβληθείσες” και δε θα ληφθούν υπόψη.

 Μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2013 οι αιτούντες μεταφορά θέσης μπορούν να εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα μεταφοράς θέσεων μόνο για τον έλεγχο/επαλήθευση  των στοιχείων  που έχουν καταχωρίσει ή την εκτύπωση της υποβληθείσας αίτησής τους.

Μενού