ΟΑΕΔ: 4 Προγράμματα ανέργων τηλε-κατάρτισης στην Πάτρα

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 85

thlekatartishΤο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» θα υλοποιήσει 4 προγράμματα τηλεκατάρτισης στην Πάτρα με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους».

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους οι οποίοι είναι:
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με κριτήριο
α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους
β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος.
Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:
  • Εισαγωγικές Ενότητες (Windows)
  • Επεξεργασία κειμένου (Word)
  • Λογιστικά Φύλλα (Excel)
  • Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Χρήση Internet)
  • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
  • Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας
  • Και επιπλέον ανάλογα με το πρόγραμμα, μία κατ’ επιλογήν από τις παρακάτω ενότητες:
  • Παρουσιάσεις (PowerPoint)
  • Βάσεις Δεδομένων (Access)

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων, αποφοίτων Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε βασικές έννοιες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εισόδου τους στην αγορά εργασίας ως καταρτισμένα στελέχη, με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες και ικανότητες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η άρση του φαινομένου του «ψηφιακού χάσματος – αναλφαβητισμού»’ και η απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων από τους καταρτιζόμενους που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των νέων ΤΠΕ, καθώς και η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε 20 ανέργους και έχει διάρκεια 100 ωρών. Από αυτές οι 70 ώρες περιλαμβάνουν ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (δηλ. εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή) και 30 ώρες καλύπτονται με διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» σεμιναριακού τύπου, η οποία πραγματοποιείται σε πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι (6) ωρών εκάστη.

Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης (3,00 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης για καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες).

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της συμβολής του στις προτεραιότητες της Κοινότητας για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, (άρθρο 158 της ενοποιημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμματα, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΔΕ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 14:00 στην κα Ελευθερία Καζάνη ή στην κα Ελένη Λάππα τηλ: 2610-624755.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση Εργασίας στην εταιρία hellas online ΑΕ
Προηγούμενο άρθρο
Νέα πρόστιμα έως 300 ευρώ για εκπρόθεσμη καταβολή δήλωσης
Μενού