Απασχόληση φοιτητών στη Σχολή Τεχνολογίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 94

168Το Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις φοιτητών του Τμήματος Δασοπονίας (εξαιρούνται οι σπουδαστές που προέρχονται από κατάταξη) προκειμένου να απασχοληθούν στο Τμήμα, με αρμοδιότητες για την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων του Τμήματος.

Η συνολική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από την ημέρα πρόσληψης μέχρι 31/12/2014, θα είναι ενεργοί σπουδαστές του Τμήματος που θα έχουν περατώσει τουλάχιστον το 3ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, η εβδομαδιαία απασχόληση θα είναι δέκα (10) ώρες για κάθε σπουδαστή και η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στα τρία ευρώ (3,00 €). Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από 9.00π.μ. μέχρι 15.00 μ.μ. Τα καθήκοντα των απασχολούμενων περιγράφονται ως εξής:
Επίβλεψη – Συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, διανομή έντυπου υλικού, συντήρηση ιστοσελίδας κ.α.

Ως κριτήρια για την επιλογή ορίζονται:
1. Αναλυτική βαθμολογία 20/100
2. Καλή γνώση Η/Υ 15/100 (Βαθμολογία σχετικών μαθημάτων Τμήματος)
3. Καλή γνώση ξένης γλώσσας (κυρίως βαθμολογία Ξ.Γ. Τμήματος) 15/100
4. Δυνατότητα απασχόλησης σε πρωινό ωράριο 25/100
5. Εισόδημα 15/100
6. Συνέντευξη 10/100

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Γενική επίδοση στα μαθήματα (Αναλυτική βαθμολογία)
3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας
4. Τίτλος που να αποδεικνύει την καλή γνώση Η/Υ
5. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι θα εργαστεί πρωινές ώρες
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα
7. Τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που θα στηρίξουν την αίτηση της/του υποψηφίου

Οι αιτήσεις των υποψήφιων με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών δηλαδή από 4 Φεβρουαρίου έως και 17 Φεβρουαρίου 2014. 

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Public
Προηγούμενο άρθρο
Κατάρτιση για 27 άτομα στη Θεσσαλονίκη
Μενού