Κατάρτιση για 27 άτομα στη Θεσσαλονίκη

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 60

αρχείο λήψης (1)Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., ως Συντονιστής Εταίρος, προσκαλεί ανέργους ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

 Στο Σχέδιο Δράσης μπορούν να ενταχθούν 27 άνεργοι οι οποίοι θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και να ενδιαφέρονται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα:

-Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
-Μετανάστες,
-Άτομα με αναπηρία,
-Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
-Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως  28/2/2014

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Πηγή: proson.gr

Μενού