Μοριακή Βιολογία :Μια από τις Πρώτες επιλογές στα μηχανογραφικά

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 101

moriakiΕξαιρετική επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές «υπόσχεται» για τους πτυχιούχους του το τμήμα Μοριακής Βιολογίας και γενετικής και έτσι οι σπουδές αυτές προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων.

 Η επιστήμη αυτή είναι σχετικά νέα για τα ελληνικά πανεπιστημιακά δεδομένα και ξεκίνησε να διδάσκεται στο αντίστοιχο τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.
Οπως αναφέρει το τμήμα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες η κυτταρική, μοριακή και αναπτυξιακή Βιολογία έχουν γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι ερευνητές απαντούν σε όλο και περισσότερα ερωτήματα της δομής και λειτουργίας του κυττάρου με αποτέλεσμα η ταχύτητα και ο όγκος της πληροφορίας στον τομέα αυτόν να αυξάνεται δραματικά. Η ανάπτυξη αυτή, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στη μελέτη και θεραπεία ανθρώπινων νόσων στην περιβαλλοντική έρευνα, καθώς επίσης στη μελέτη του ζωικού και φυτικού κόσμου.
Στη φαρέτρα των ερευνητών διαρκώς προστιθέμενες νέες τεχνικές αποτέλεσαν απαραίτητη προϋπόθεση για την ταχύτερη και πληρέστερη μοριακή προσέγγιση της κυτταρικής δομής και λειτουργίας. Η χαρτογράφηση του DΝΑ, η δημιουργία γενετικών και γονιδιακών κλώνων, η ανάλυση αλληλουχίας βάσεων, η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης, η χρωματογραφία, η κρυσταλλογραφία δομής κ.λπ. προώθησαν σημαντικά τη βιοϊατρική έρευνα με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα να τίθενται στην υπηρεσία του ανθρώπου.Σήμερα σε όλο και περισσότερες χώρες ενθαρρύνονται οι προϋποθέσεις για τη μοντέρνα εκπαίδευση φοιτητών που μετά τη λήψη του πτυχίου τους θα ενταχθούν στην οικογένεια των βιολογικών επιστημών.
Η προσπάθεια αυτή στοχεύει όχι μόνο στη δημιουργία υψηλού επιπέδου ερευνητών, αλλά και στην προετοιμασία καλών δασκάλων και καλών τεχνοκρατών που να εργάζονται πάντα στο πνεύμα της βελτίωσης και του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής. Η εισαγωγή στο τμήμα αυτό είναι απαιτητική καθώς συνήθως χρειάζονται κοντά στα 17.000 μόρια. Το 2011 η βάση εισαγωγής ήταν 16.914 μόρια. Το 2012 η βάση εισαγωγής ήταν 17.023 μόρια και το 2013 η βάση εισαγωγής κατέβηκε στα 16.626 μόρια.
Οι νέοι επιστήμονες έχουν τα εφόδια για να απορροφηθούν σε νέες θέσεις εργασίας στους εξής τομείς της Ελληνικής και Διεθνούς Οικονομίας:
Φαρμακοβιομηχανία. Η Μοριακή Βιολογία έχει αναγνωριστεί ως πρωτοποριακός κλάδος της Βιομηχανίας φαρμάκων και εμβολίων.
Διαγνωστικά εργαστήρια. Είναι γνωστό, πλέον, ότι διαγνωστικές και ευαίσθητες τεχνικές στηρίζονται σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας.
Βιοτεχνολογικές εταιρείες. Αν και αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά ανεπτυγμένος στην Ελλάδα, ήδη τα πρώτα προϊόντα προερχόμενα από ζώα και φυτά γενετικά τροποποιημένα με τις μεθόδους της Γενετικής Μηχανικής έχουν εγκριθεί και καταναλώνονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργεί και μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική» στην αγγλική γλώσσα. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στη μεταφραστική έρευνα.
Συνδέοντας τη βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη, το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας στοχεύει στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών Βιοεπιστημών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και προσεγγίσεων.
Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του γονιδιώματος και της έκφρασης των πρωτεϊνών σε μεγάλη κλίμακα, την ανάλυση βιολογικών δεικτών, καθώς και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών και θεραπευτικών μοριακών εφαρμογών. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές βιοηθικής και τους κανονισμούς διεξαγωγής κλινικών μελετών, τη βιοασφάλεια, τις ερευνητικές δεξιότητες, αλλά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Ερευνα, η Βιοτεχνολογία και η Μοριακή Διάγνωση και θα μπορούν να στελεχώσουν ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα και εργαστήρια, βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, καθώς και εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Πανεπιστημίων ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 4.000 ευρώ (1.600 ευρώ το α’ εξάμηνο και από 1.200 ευρώ το β’ και το γ’ εξάμηνο).

 Πηγή: Έθνος.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Στις 4 Μαρτίου πληρώνει συντάξεις ο ΟΓΑ
Προηγούμενο άρθρο
Υπουργείο Παιδείας : «Μπόνους» σε 15.000 υποψηφίους για ΑΕΙ – ΤΕΙ
Μενού