Απασχόληση φοιτητών στο τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 15

αρχείο λήψης (2)Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει Πέντε (5) θέσεις φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού προκειμένου να απασχοληθούν στο Τμήμα, με αρμοδιότητες για την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων του Τμήματος. (εξαιρούνται οι σπουδαστές που προέρχονται από κατάταξη)

Η συνολική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από την ημέρα πρόσληψης μέχρι 31/12/2014, θα είναι ενεργοί σπουδαστές του Τμήματος που θα έχουν περατώσει τουλάχιστον το 3ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, η εβδομαδιαία απασχόληση θα είναι δέκα (10) ώρες για κάθε σπουδαστή και η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στα τρία ευρώ (3,00 €).

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από 9.00π.μ. μέχρι 15.00 μ.μ. Τα καθήκοντα των απασχολούμενων περιγράφονται ως εξής:
Επίβλεψη – Συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, διανομή έντυπου υλικού, συντήρηση ιστοσελίδας κ.α.

Ως κριτήρια για την επιλογή ορίζονται:
1. Αναλυτική βαθμολογία 20/100
2. Καλή γνώση Η/Υ 15/100 (Βαθμολογία σχετικών μαθημάτων Τμήματος)
3. Καλή γνώση ξένης γλώσσας 15/100
4. Δυνατότητα απασχόλησης σε πρωινό ωράριο 25/100
5. Εισόδημα 15/100
6. Συνέντευξη 10/100

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Γενική επίδοση στα μαθήματα (Αναλυτική βαθμολογία)
3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας
4. Τίτλος που να αποδεικνύει την καλή γνώση Η/Υ
5. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι θα εργαστεί πρωινές ώρες
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα
7. Τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που θα στηρίξουν την αίτηση της/του υποψηφίου

Οι αιτήσεις των υποψήφιων με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών δηλαδή από 13 Μαρτίου 2014 έως και 24 Μαρτίου 2014.

Πληροφορίες στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ για Έδεσσα και Γιαννιτσά
Προηγούμενο άρθρο
Υποτροφίες από τη Διπλωματική Ακαδημία του Αζερμπαϊζάν
Μενού