Αιτήσεις από εκπαιδευτικούς για ένταξη στο μητρώο «Στελέχωση της Τράπεζας Θεμάτων»

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 380

images (3)Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι Δικαιούχος της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο – ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ 466112 και κωδικό ΣΑΕ 2014ΣΕ24580022 προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ)’» (ΤΘΕΔΔ) με στόχο τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου από εγγεγραμμένους στο εν λόγω Μητρώο για παροχή έργου αξιολόγησης των θεμάτων της ΤΘΕΔΔ σύμφωνα με τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.Ε.Π)  προσκαλεί τα φυσικά πρόσωπα, έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και στελέχη του ΙΕΠ (Σύμβουλοι, Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί) να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ)’» προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών που θα συγκροτηθούν για κάθε εξεταζόμενο μάθημα για την παροχή έργου αξιολόγησης των θεμάτων που θα συμπεριλαμβάνονται στην ΤΘΕΔΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Πηγή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις στο Δήμο Αιγιαλείας
Προηγούμενο άρθρο
1.500 θέσεις εργασίας από την επένδυση στη Μονή Τοπλού
Μενού