100 αστυνομικοί στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 18

images (5)Ο αρχηγός της Ελληνική Αστυνομίας προκηρύσσει διαγωνισμός για την εισαγωγή 100 αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, με το σύστημα απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τον αριθμό:

  • α. Ποσοστό 10% , δηλαδή (10) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίου που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι προηγούμενου έτους του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και
  • β. ποσοστό 90% , ήτοι (90) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίου που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ημερησίου Γενικού Λυκείου ή Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) με γραπτές εξετάσεις.

Από τον αριθμό των εισαγόμενων, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’ – 152) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν οι ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι: α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή των 31η -12- 2014. Κατά συνέπεια, στο παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι γεννηθεί από 1η – 1 – 1985 και μεταγενέστερα. Β) Είναι κάτοικοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει της συμμετοχή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας.

Γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενες από τη αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. δ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Απριλίου. Τηλ.: 210 – 6977689.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Στον εισαγγελέα τα στοιχεία για τις παρανομίες στο διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ
Προηγούμενο άρθρο
20 εργάτες στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Μενού