Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης mentoring για επιχειρήσεις στην Αττική

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 31

αρχείο λήψης (4)Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστήματος Mentoring», που εντάσσεται στην Πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις».Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής συστήματος mentoring είναι η επαγγελματική και επιχειρηματική υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν έδρα την Περιφέρεια Αττικής και – κατά προτεραιότητα – δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους επαγγελματικούς κλάδους που εκπροσωπούνται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Οι υπηρεσίες Mentoring  θα παρέχονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.

Το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπει την επιλογή και υποστήριξη 48 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής και σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως αυτοί περιγράφονται στη συνέχεια. Θα επιλεγούν νέες επιχειρήσεις με διάρκεια ζωής μικρότερη των 3 ετών, καθώς και υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για μεγαλύτερο διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

– Να έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής. Οι υποψήφιοι καθοδηγούμενοι επιχειρηματίες/επαγγελματίες θα πρέπει να είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτών και να εμπλέκονται στην καθημερινή τους λειτουργία σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Επίσης, οι υποψήφιοι καθοδηγούμενοι επιχειρηματίες/επαγγελματίες μπορούν να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μη Έλληνες πολίτες κρίνεται απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

– Να δραστηριοποιούνται κατά προτίμηση στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών και ειδικότερα στους εξής επαγγελματικούς κλάδους:
α) Οικοδομή
β) Επισιτισμός
γ) Επισκευές οχημάτων
δ) Κομμώσεις
ε) Αισθητική
στ) Ταπητοκαθαριστήρια / Στεγνοκαθαριστήρια

– Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες/επαγγελματίες να έχουν τη δυνατότητα να  δεσμευθούν για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο 9 μηνών  για τη διεξαγωγή συναντήσεων mentoring με τους επιλεγμένους μέντορες, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα (ενδεικτική προβλεπόμενη  συχνότητα συναντήσεων:  2 συνεδρίες κάθε μήνα / 2 ώρες ανά συνεδρία).

Επίσης, θα πρέπει να συνεργάζονται στις διαδικασίες αξιολόγησης του προγράμματος mentoring, κυρίως μέσα από τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια της υποστηρικτικής διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Συμμετοχής  μέχρι και τις 9 Μαΐου 2014 στην διεύθυνση diktyo@imegsevee.gr χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα «Αίτηση συμμετοχής υποψήφιων επιχειρήσεων» την οποία μπορούν να βρουν εδώ και να συμπληρώσουν το «Ερωτηματολόγιο εντοπισμού αναγκών για την παροχή υπηρεσιών mentoring» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης συμμετοχής και το οποίο μπορούν να βρουνεδώ.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν και να αποστείλουν μέσω fax τη συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής και το Ερωτηματολόγιο μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, στον αριθμό 210-3838027 υπόψη Ηλία Γεωργόπουλου.

Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος mentoring του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα διαρκέσει έως τις 30/06/2015.

Περισσότερες Πληροφορίες: Ηλίας Θ. Γεωργόπουλος τηλ. 210 8837188.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα Starbucks
Προηγούμενο άρθρο
Μουσειοπαιδαγωγός στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μενού