Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απο το Πανεπιστημιο Θεσσαλίας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 15

αρχείο λήψης (2)Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για 11η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία” (θα λειτουργήσει με νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία (1), για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια  για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).  Tα μαθήματα πραγματοποιούνται δυο εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα (απογευματινές ώρες) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική (συνήθως Τρίτη και Τετάρτη ή Τετάρτη και Πέμπτη, ανάλογα με το έτος σπουδών).

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, είκοσι (20) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ. Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 500€ [συνολικό ύψος διδάκτρων 2.000€], τα οποία καταβάλλονται με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από 01 Απριλίου 2014 έως και 02 Μαΐου 2014. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΠΤΠΕ (Γραφείο 20, 3ος όροφος, Νέο Κτίριο παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος, τηλ.: 24210 74861, Υπεύθυνη: Στάμου Ντανιέλα) από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09.30 – 12.00 και επιπλέον, Τρίτη  και Τετάρτη, ώρες 16.00 – 18.00.

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις (βλ. Παράρτημα Α)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

   3Α. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

 1. Πιστοποιητικό σπουδών με  αναλυτική βαθμολογία (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του τμήματος) όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 2. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 3. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 4. Αντίγραφο πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 5. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 6. Αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2, π.χ. First Certificate in English) (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 7. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.
 8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Επιπλέον οδηγίες για την υποβολή του φακέλου

 1. Στο αρχείο της αίτησης, συμπληρώστε υποχρεωτικά τη λίστα με τα δικαιολογητικά (απαραίτητα και προαιρετικά) που πρόκειται να συνυποβάλλετε. Εάν ο χώρος δεν είναι αρκετός, παρακαλούμε να συνεχίστε στο πίσω μέρος της σελίδας.
 2. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα και οργανωμένα σε φάκελο/ντοσιέ με ζελατίνες με τη σειρά που τα έχετε αναφέρει στην αίτηση.
 3. Σε κάθε ζελατίνα να αναγράφεται ο αριθμός του δικαιολογητικού που αντιστοιχεί στη λίστα της αίτησης.
 4. Σε κάθε ζελατίνα να περιέχεται ΜΟΝΟ ΕΝΑ δικαιολογητικό. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ζελατίνα αρκεί να αναγράφεται καθαρά το πλήθος τους στην αίτηση.
 5. Στο εξώφυλλο του φακέλου/ντοσιέ θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.
 6. Τα δικαιολογητικά που υποβάλετε στην αίτησή σας  ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

      Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, την Τρίτη 27 Μαΐου 2014. Οι επιτυχόντες στην εξέταση αυτή θα λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα: Διδακτική Μεθοδολογία (Τρίτη 10 Ιουνίου 2014), Ψυχολογία (Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014) και Μεθοδολογία Έρευνας (Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014).

Ο ακριβής τόπος και η ώρα των εξετάσεων θα οριστικοποιηθεί με νεότερη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

(http://www.ece.uth.gr/main/el/node/309)

Διεύθυνση Γραμματείας:

Γραμματεία ΠΜΣ ΠΤΠΕ

Γραφείο 20, 3ος όροφος

Νέο Κτίριο παραλιακού συγκροτήματος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

38221, Βόλος

τηλ.: 2421074861

Όλες οι πληροφορίες εδώ

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Οι επιβαρύνσεις στον λογαριασμό της ΔΕΗ από το νέο ΕΤΜΕΑΡ
Προηγούμενο άρθρο
Συμβάσεις έργου στο ΕΔΕΤ για την ηλεκτρονική διαχείριση του μητρώου εθελοντών αιμοδοτών
Μενού