Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014- 2015

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 17

αρχείο λήψηςΣύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1) Υπουργική Απόφαση, η οποία ισχύει χωρίς καμία παρέκκλιση, η διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& Στ΄ τάξεις των 6/θέσιων και άνω δημοτικών σχολείων καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου να συμπληρώσουν μετά την ενημέρωσή τους από τον Διευθυντή του Σχολείου, δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και να την καταθέτουν στο Δ/ντή του Σχολείου τους έως 6 Ιουνίου 2014.

Οι Δ/ντές των Σχολείων, με βάση τις αιτήσεις των γονέων – τις οποίες κρατούν με ευθύνη τους στο αρχείο του σχολείου – να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τον αντίστοιχο Πίνακα στη Δ/νση Π.Ε. που ανήκει το σχολείο έως 13 Ιουνίου 2014.

Οι Δ/ντές Π.Ε. να συμπληρώσουν συγκεντρωτικό Πίνακα, με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι Δ/ντές των Σχολείων και να τον αποστείλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 24 Ιουνίου 2014. Την τελική απόφαση λαμβάνει ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης.

Τους τελικούς Πίνακες 2α, 2β, 3γ και 3δ στους οποίους θα αναγράφεται κάθε σχολείο ανά Δ/νση  Εκπ/σης, θα αποστείλουν οι Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι 11 Ιουλίου 2014.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μενού