Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ιατρικής ΑΠΘ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 99

αρχείο λήψηςΤο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2014 (ακαδ. έτος 2014-2015).
Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣΙ) για το Δίπλωμα εξειδίκευσης διαρκεί 4 εξάμηνα αποτελεσματικής παρακολούθησης και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο δ΄ εξάμηνο, σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες.

Η πρακτική άσκηση, όπως και η  ερευνητική εργασία των γ΄ και δ΄ εξαμήνων γίνονται μετά από συνεννόηση, σε ώρες εργασίας των Μονάδων.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προκηρύσσονται 40 θέσεις για τις τρεις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Βασικής Ιατρικής Έρευνας – 14 θέσεις
  • Κλινικής Ιατρικής Έρευνας – 21 θέσεις
  • Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας – 5 θέσεις

Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν πτυχιούχοι των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Τμημάτων της χώρας, (ή του εξωτερικού με αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμολογίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Επίσης πτυχιούχοι ΑΕΙ άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις Τμημάτων και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, από Τμήματα Σχολών Υγείας.  Για όλους απαιτείται βαθμός πτυχίου 6,50 και άνω.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε 1 μάθημα ανάλογα με την κατεύθυνση τους ως εξής:
1. Για τις κατευθύνσεις της Βασικής και Κλινικής Ιατρικής Έρευνας το μάθημα θα περιλαμβάνει:
α) Επιλεγμένα κεφάλαια Βιοστατιστικής
β) Βιοχημεία των Νουκλεϊκών Οξέων
γ) Επιλεγμένα κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας
δ) Γενική Φυσιολογία
2. Για την κατεύθυνση Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας
α) Επιλεγμένα κεφάλαια Βιοστατιστικής
β) Κοινωνική Ιατρική

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι να συγκεντρώσουν τουλάχιστον τη βάση (δηλ. 5) στο σύνολο των μαθημάτων.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα Αμφιθέατρα Α’ και Β’ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, ώρα 17:00, στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου 2014.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από Δευτέρα 2 Ιουνίου έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και σε έντυπη μορφή την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014. Αναλυτικές Οδηγίες προς τους υποψήφιους στην ιστοσελίδα του ΠΜΣΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ιατρικής, 1ος όροφος του κτιρίου ΚΕΔΙΠ.
τηλ. : 2310 999339, pmsi@med.auth.gr

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μενού