Ελληνο – Γαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών νομικών σχολών

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 22

αρχείο λήψης (7)Το Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι –Capitole ανέλαβαν την οργάνωση ενός Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον ίδιο τίτλο.

Το Π.Μ.Σ. δεν έχει δίδακτρα και περιλαμβάνει τρία εξάμηνα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στην Τουλούζη, ενώ αυτά του δευτέρου εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Ακολουθεί η πρακτική άσκηση ή η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι επομένως προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Πρόγραμμα αυτό. Ακόμη, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, θα αποκτήσουν τη φοιτητική ιδιότητα και στα δύο Ιδρύματα. Για το ακ. έτος 2014-2015 η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. θα επιλέξει μέχρι πέντε (5) φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Έλληνες και ξένοι φοιτητές/τριες απόφοιτοι τμημάτων τετραετούς φοίτησης Ελληνικών Πανεπιστημίων ως και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Η εισαγωγή γίνεται μετά την εξέταση του φακέλου της υποψηφιότητας από την αρμόδια Επιτροπή. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει μια καλή νομική παιδεία (επιπέδου πτυχίου Νομικής), καθώς και επαρκείς γνώσεις στο κοινωνικό (εργατικό δίκαιο και κοινωνική ασφάλιση) και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας από 19 Μαΐου 2014 έως 6 Ιουνίου 2014 στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Ισόγειο Κτηρίου Νομικής Σχολής, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου».

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • 1. Αίτηση.
  • 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
  • 3. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου (όπου να αναγράφεται η ημερομηνία ορκωμοσίας και ο βαθμός πτυχίου).
  • 4. Συνοπτικό κείμενο στα γαλλικά στο οποίο οι υποψήφιοι θα αναπτύσσουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών.
  • 5. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό, καθώς και από οποιοδήποτε υποστηρικτικό της υποψηφιότητας στοιχείο.
  • 6. Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών που να αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας.
  • 7. Επιπρόσθετα για πτυχιούχους Τμημάτων των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής : Τα ανωτέρω μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της αναγνώρισης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή υπευθύνων του Προγράμματος και θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Προκειμένου να λειτουργήσει το πρόγραμμα για το ακ. έτος 2014-2015, αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης
για παράταση της λειτουργίας του.

Πληροφορίες: αναπληρώτρια καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη (chdel@law.auth.gr), τηλ. 2310 996607, καθηγητής Άγγελος Στεργίου (ansterg@law.auth.gr), τηλ. 2310996535.

Όλη η ανακοίνωση εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
31 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
Προηγούμενο άρθρο
33 θέσεις εργασίας στο δήμο Χαλανδρίου
Μενού