Συνέδριο Αξιολόγησης Focus on Results: European experience and prospects for Greece

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 121

images (9)Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εθνική Αρχή Συντονισμού για το ΕΣΠΑ και ειδικότερα η Μονάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  σε συνεργασία με τις Μονάδες Αξιολόγησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοργάνωσαν το Συνέδριο Αξιολόγησης με τίτλο”Focus on Results: European experience and prospects for Greece”.

Το Συνέδριο Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε σε μία χρονική στιγμή όπου τα Κράτη-Μέλη οριστικοποιούν (ή βρίσκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης) των νέων Επιχειρησιακών τους Προγραμμάτων και στοχεύουν σε προσεγγίσεις με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Σε αυτό το στάδιο του σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και με τις νέες προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης της γνώσης που μπορεί να προκύψει μέσω κοινών προσπαθειών και ανταλλαγής ιδεών πάνω σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα Ταμεία.

Στο Συνέδριο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων o ρόλος της αξιολόγησης στη νέα Προγραμματική Περίοδο, οι προκλήσεις που δημιουργεί η νέα προσέγγιση του προσανατολισμού στα αποτελέσματα (result-oriented approach) και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού.

Για το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις του συνεδρίου εδώ

Πηγή: espa.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Γιορτή της Πολυγλωσσίας για τρεις ημέρες στη Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 : Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Μενού