Τι πρέπει να ξέρετε για να γράψετε το παιδί σας στο Δημοτικό – Όλα τα δικαιολογητικά

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 126

αρχείο λήψης (17)Οι εγγραφές των παιδιών στα δημοτικά σχολεία της χώρας για το έτος 2014-2015 γίνονται από 1 Ιουνίου 2014 έως τις 21 Ιουνίου 2014. Δείτε ποια δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσουν οι γονείς.Τα δημοτικά σχολεία φέτος θα κλείσουν την Παρασκευή 13 Ιουνίου.

  • Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να γράψετε το παιδί σας στο Δημοτικό

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

– Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

– Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

– Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

– Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

– Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ).

Πηγή: newsit.gr

Μενού