25 Υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών από το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 116

images (1)Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση με ανακοίνωση του γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προτίθεται να χορηγήσει έως είκοσι πέντε (25) νέες υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές σε δημόσια ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον:
• έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το έτος 2014.
• το τμήμα στο οποίο πρόκειται να φοιτήσουν βρίσκεται σε άλλο νομό από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
• το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα για τα 2 τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€ 20.000).

Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα αξιολογηθούν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τον Σεπτέμβριο 2014 το Ίδρυμα θα αναρτήσει την προκήρυξη των υποτροφιών όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λεπτομερείς πληροφορίες. Κατόπιν αυτού θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων η οποία θα είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά μέσω συστήματος που θα είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, latsis-foundation.org

Μενού