Εντατικό εργαστήριο αλγοριθμικού σχεδιασμού σε περιβάλλον grasshopper

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 68

gia ti siteΗ “διεπιφάνεια” είναι ένα εντατικό studio αλγοριθμικού σχεδιασμού, που διοργανώνεται από τις 5 εώς τις 15 Ιουλίου 2014 στο Ctrl_Space Lab στην Αθήνα.

Oι βασικοί στόχοι του studio είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους και τεχνικές αλγοριθμικού σχεδιασμού και η σύνδεση των τεχνικών αυτών με την παραγωγή υλικών πρωτοτύπων, με μεθόδους αυτοματοποιημένης κατασκευής. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί μία διείσδυση στο θεωρητικό υπόβαθρο του μορφογεννετικού /αλγοριθμικού σχεδιασμού, μέσα από τον ορισμό ενός βασικού λεξιλογίου εννοιών, για την καλύτερη κατανόηση του αναδυόμενου αυτού σχεδιαστικού παραδείγματος.

Το studio χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από μία σειρά από tutorials και διαλέξεις, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τόσο μίαν εκτεταμένη αντίληψη του σχεδιασμού σε περιβάλλον grasshopper, όσο και τα αναλυτικά εργαλεία για την αξιολόγηση των σχεδιαστικών τους προϊόντων. Στο δεύτερο μέρος, οι φοιτητές θα κληθούν να επιστρατεύσουν τις νεοαποχτηθείσες γνώσεις τους για την παραγωγή μίας σχεδιαστικής πρότασης μεγάλης κλίμακας, που θα διαπραγματεύεται τη συνθήκη του ορίου και της γειτνίασης.

Για την παρακολούθηση του studio δεν απαιτείται η πρότερη γνώση grasshopper. Η γνώση κάποιου προγράμματος 3d σχεδίασης κρίνεται απαραίτητη.

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 22 Ιουνίου!

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:1. Σύντομα βιογραφικά στοιχεία (Όνομα και Επίθετο, Ιδιότητα (πχ. φοιτητής 4ου έτους σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή Αρχιτέκτων), σχετικές γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων, τηλέφωνο (κινητό) και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας).2. Χαρακτηριστικό δείγμα συνθετικής δουλειάς ή και κειμενικής εργασίας σε περίπτωση που το κρίνετε συναφές.3. Λίγα λόγια για το θέμα του εργαστηρίου και τι περιμένετε από αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή: newsedu.gr

Μενού