Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 386

images (2)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων για τον κλάδο της φιλοξενίας, το οποίο αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών στους κλάδους της φιλοξενίας και του τουρισμού στην Ευρώπη. 

Με το διαβατήριο δεξιοτήτων οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εμπόδια και να συγκρίνουν τις δεξιότητες των εργαζομένων στον κλάδο της φιλοξενίας, πράγμα που θα διευκολύνει τις προσλήψεις στον κλάδο. Το διαβατήριο δεξιοτήτων, το οποίο βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το διαβατήριο θα εισαχθεί στο μέλλον και σε άλλους κλάδους.

Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, δήλωσε: «Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων για τον κλάδο της φιλοξενίας αποτελεί σημαντικό πρακτικό εργαλείο για την προαγωγή της κινητικότητας των ευρωπαίων εργαζομένων, ιδίως των νέων, σε έναν κλάδο που έχει υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί επίσης καλό παράδειγμα για το αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναμένουμε η συνεργασία αυτή να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας.»

Το διαβατήριο δεξιοτήτων είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής σε συνεργασία με τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών στον κλάδο της φιλοξενίας: την HOTREC, την κεντρική ένωση ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφετεριών και παρόμοιων καταστημάτων στην Ευρώπη· και την EFFAT, την ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων στους τομείς της διατροφής, της γεωργίας, του τουρισμού και των συναφών κλάδων.

Στο διαβατήριο δεξιοτήτων οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγράφουν όλες τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους, καθώς και την επαγγελματική τους πείρα, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή. Το διαβατήριο συμπληρώνει το παραδοσιακό βιογραφικό σημείωμα και δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εμπόδια και να βρουν τους ειδικευμένους εργαζόμενους που χρειάζονται για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας. Επομένως, το διαβατήριο θα διευκολύνει την καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας στον κλάδο της φιλοξενίας.

Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων για τον κλάδο της φιλοξενίας είναι το πρώτο σε μια σειρά διαβατηρίων που σχεδιάζονται για τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας με υψηλά ποσοστά κινητικότητας. Η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει την κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης, και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους της ώστε το εργαλείο αυτό να αναπτυχθεί και να βοηθήσει και άλλους κλάδους με υψηλή κινητικότητα στην Ευρώπη.

Για να προωθήσει τη δρομολόγηση του διαβατηρίου δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η HOTREC, η EFFAT και η EURES διοργανώνουν, στις 23-27 Ιουνίου 2014, θεματική εβδομάδα για το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων.

Η εκστρατεία προώθησης θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των εταίρων και θα συμμετάσχουν άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες στους κλάδους της φιλοξενίας και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του μέσου.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ρύθμιση για παράταση προθεσμίας στην υποβολή δηλώσεων
Προηγούμενο άρθρο
Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 2Κ/2014 – Έως και σήμερα Τετάρτη στις 20:00
Μενού