Κέρδισε και εσύ μια υποτροφία

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 54

αρχείο λήψης (8)Το απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας, η ανάγκη για εξειδίκευση των γνώσεων αλλά και η δύσκολη οικονομική συγκυρία αναγκάζουν πολλούς νέους, μαθητές και φοιτητές, να αναζητήσουν υποτροφίες που παρέχονται από φορείς του Δημοσίου, από τα υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών, Εξωτερικών, από την Ακαδημία Αθηνών κ.α. Υποτροφίες παρέχονται και μέσω ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Βασικός φορέας για τις υποτροφίες στη χώρα μας είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο μέσω της ιστοσελίδας του (www.iky.gr) προσφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι υποψήφιοι, τα δικαιολογητικά αλλά και τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσουν μια θέση σε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι υποτροφίες που προσφέρονται σε ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού αφορούν τους πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι επιλέγονται κυρίως με βάση τη σειρά εισαγωγής τους στα τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ αλλά και τους προπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία τους στο πτυχίο αλλά και τη βαθμολογία στα μαθήματα τα οποία έχουν σχέση με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επιλέγουν.

Αναφορικά με το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η διάρκεια των υποτροφιών ξεκινά από τον έναν χρόνο και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα τρία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής. Πτυχίο ελληνικού ΤΕΙ ή ξένου τεχνολογικού ιδρύματος.
Να μη διαθέτει ο υποψήφιος προσωπικά επαρκή οικονομικά μέσα.
Υποτροφίες δικαιούνται τα πρόσωπα που διακρίνονται για την επίδοση στις σπουδές, τη χρηστότητα και το ήθος τους.

Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στους διαγωνισμούς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν αναβολή κατάταξης. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές. Η διάρκεια των υποτροφιών είναι συνήθως 12 μήνες, εκτός αν ορίζεται κατά περίπτωση διαφορετικά. Η υποτροφία καλύπτει το κόστος διαβίωσης, δίδακτρα (εφόσον απαιτούνται), δαπάνες ασφάλισης, έξοδα πρώτης εγκατάστασης, εργαστηριακές δαπάνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του υπουργείου Παιδείας (τηλ.: 210-3443468-9) και μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Τα νέα γραφεία του ΙΚΥ βρίσκονται στη Νέα Ιωνία, στη Λεωφόρο Αντιστάσεως 41 (τηλ.: 210-3221863).

Επισημαίνεται ότι για τις περισσότερες περιπτώσεις η διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση μιας υποτροφίας αφορά μόνο την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πολλά ιδρύματα και φορείς όμως που χορηγούν υποτροφίες, ζητούν από τους υποψηφίους να συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις ώστε να γίνει η τελική επιλογή.

Εκτός από τις υποτροφίες παρέχονται προς τους υποψηφίους και κληροδοτήματα, για τα οποία πολλές φορές μπαίνει όρος καταγωγής των υποψηφίων.

Αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας προσφέρουν υποτροφίες και διαχειρίζονται κληροδοτήματα που παρέχονται από ιδρύματα και ιδιώτες. Πολλά ΑΕΙ παρέχουν από δικά τους κονδύλια τους πόρους οικονομικής ενίσχυσης στους φοιτητές των τμημάτων που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματά τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (υποτροφίες αριστείας).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ξεχωριστά, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης των υποτροφιών.

Πηγή: newsedu.gr via Έθνος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Παράταση μιας εβδομάδας για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος
Προηγούμενο άρθρο
2 εργατοτεχνίτες στην Κω
Μενού