Αιτήσεις στον 5ο κύκλο εκπαιδευτικού προγράμματος «Ακαδημία Πλάτωνος»

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 62

αρχείο λήψης (6)Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνεται από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2014 ο πέμπτος (5ος) κύκλος των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, της θεωρίας της επιστήμης και της φιλοσοφίας για απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα στοχεύουν στη διαμόρφωση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα εύρος θεμάτων (γνωσιολογικών, ηθικών, πρακτικών), θα είναι ανοιχτοί στη διαρκή μάθηση και θα μπορούν να επανατροφοδοτούν τα αποθέματα της γνώσης τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης», και ειδικότερα του Υποέργου «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Οι τίτλοι των Θεματικών Πεδίων, καθώς και σχετικές λεπτομέρειες (ώρες και διάρκεια) δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Για το αναλυτικό περιεχόμενο των ενοτήτων ανατρέξτε στο σύνδεσμοhttp://www.plato-academv.gr/proiect/el/citizen-and-societv-clone

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ/ΤΜΗΜΑ
Φιλοσοφία 100 ώρες 13εβδομάδες 20 άτομα
Γλώσσα 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα
Βιομηχανική Αρχαιολογία 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα
Θεωρία της Επιστήμης 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα
Μαθηματικά και Τεχνολογία 100 ώρες 13 εβδομάδες 20 άτομα
Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα
Ιστορία 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα
Τέχνη 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα
Αρχιτεκτονική 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα
Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα

Καθένα από τα Θεματικά Πεδία περιλαμβάνει 2 μαθήματα ανά εβδομάδα σε χώρους που θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων. Κατά περίπτωση πραγματοποιούνται μαθήματα/επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες κλπ. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες μετά τις 17.00. Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη ζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθούν και μεσημεριανά τμήματα. Έμφαση δίνεται στη σύνδεση της θεωρίας με επίκαιρα ζητήματα. Σε κάθε τμήμα γίνονται δεκτά περίπου είκοσι (20) άτομα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εξειδικευμένα Προγράμματα Σπουδών για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης «.

Οι διδάσκοντες έχουν υψηλή ειδίκευση στα αντικείμενα διδασκαλίας τους και είναι καθηγητές πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ), διακεκριμένοι επιστήμονες και άνθρωποι από το χώρο των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και διδάκτορες σε σχετικές επιστήμες με τα Θεματικά Πεδία των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί προσφέρονται δωρεάν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μόνο Θεματικό Πεδίο σε κάθε κύκλο. Μπορούν, όμως, να υποβάλλουν ξανά αίτηση και να παρακολουθήσουν και άλλα Θεματικά Πεδία στους επόμενους κύκλους. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού κύκλου θα χορηγηθεί σε κάθε εκπαιδευόμενο/η πιστοποιητικό επιμόρφωσης, εφόσον ο συμμετέχων ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Θεματικού Πεδίου στο οποίο έχει επιλεγεί. Η επιτυχής παρακολούθηση προϋποθέτει ο/η εκπαιδευόμενος/η να μην υπερβεί το προβλεπόμενο όριο απουσιών, δηλαδή το 15% του συνόλου των διδακτικών ωρών, και να ανταποκριθεί στις δραστηριότητες που θα ανατεθούν από τους διδάσκοντες στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Προθεσμία, δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους:

  1. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Για όσους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για τον 5ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2014, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι μέχρι και τις 07/07/2014, ώρα 24.00.
  1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευόμενου για το πρόγραμμα Αποφοίτων για τον 5ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την οποία θα βρουν στη διεύθυνση http://platoacademv.gr/graduate. Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στον 5ο κύκλο θα κληθούν να προσκομίσουν απλό αντίγραφο του πτυχίου τους.
  1. Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου για τον 5ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://platoacademy.gr/graduate
  • Σε έντυπη μορφή:

Άμεση παράδοση: Δευτέρα 11:00-13:00, Τρίτη 18:00-20:00 και Τετάρτη 18:00-20:00 στο γραφείο Α46 της καθηγήτριας, κ. Μαρίας Γρηγοριάδου, διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 15784, Αθήνα. (Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση στο τμήμα και τις συγκοινωνίες: http://www.di.uoa.gr/department/access) o Ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 15784, Αθήνα» με την ένδειξη «Υπ” όψη κας Μαρίας Γρηγοριάδου.

Συμμετοχή στον 5ο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αποφοίτων της Πράξης Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» με ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) έως και τις 04/07/2014.

Τα ονόματα των εκπαιδευομένων που θα επιλεγούν για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του έργου «Ακαδημία Πλάτωνος» (http://www.plato-academy.gr/project/).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς Δευτέρα 11:00-13:00, Τρίτη 18:00-20:00 και Τετάρτη 18:00-20:00 στο τηλέφωνο 210 7275129 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa-apofoitoi@di.uoa.gr.

«Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εξειδικευμένα Προγράμματα Σπουδών για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης «.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού