Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ – Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η αίτηση

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 46

1386622316577561252.jpg-300x200Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υποβολή των αιτήσεων για εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών – νηπίων σχολικής περιόδου 2014-2015 στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ΟΑΕΔ. Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής θα είναι από την 12 Ιουνίου 2014 έως και την 30 Ιουνίου 2014.

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του ΟΑΕΔ, είναι χώροι ημερήσιας ασφαλούς φιλοξενίας και αγωγής για τα βρέφη από οκτώ(8) μηνών έως 2,5 ετών και τα νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο των εργαζομένων γονέων, δικαιούχων των παροχών του Οργανισμού και σκοπό έχουν:

α)Την καθημερινή φροντίδα και διατροφή βρεφών και νηπίων.

β)Την πολύπλευρη και σφαιρική νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, πνευματική, σωματική ανάπτυξη των παιδιών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, γ) Τη βοήθεια στα παιδιά προσχολικής ηλικίας για την ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

δ) Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους.

ε) Εξυπηρέτηση των εργαζομένων γονέων και βοήθεια για την αντιμετώπιση των τυχόν κοινωνικών προβλημάτων τους.

Η φιλοξενία των βρεφών – νηπίων είναι δωρεάν (ανταποδοτικό πρόγραμμα προς δικαιούχους). Παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα), η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς. Όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η σίτιση γίνεται από εταιρεία παρασκευής,τροφίμων.

 1. Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1n Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών ξεκινά την 6:45 π.μ και τελειώνει στκ 16:00
 2. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους για τις θερινές διακοπές τον μήνα Αύγουστο και όλο το παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό λαμβάνει υποχρεωτικά την ετήσια κανονική του άδεια. Επίσης διακόπτεται η λειτουργία τους από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου , από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές.
 3. Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

Οι ηλικίες και αριθμός (δυναμικότητα) των παιδιών που θα φιλοξενήσει κάθε Βρεφονηπιακός Σταθμός Ο.Α.Ε.Δ, καθορίζεται στην αρ. 1866/27/10-06-2014 Απόφαση Δ.Σ. ανάλογα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το διατιθέμενο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αυτόν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΩΝ – ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ., γίνονται δεκτά τα παιδιά των εργαζομένων ηλικίας από 8 μηνών μέχρι την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή και επανεγγραφή των βρεφών – νηπίων οι γονείς ή κηδεμόνες, υποβάλλουν σε κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό για τον οποίο ενδιαφέρονται έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό και από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. συνοδευόμενη από τα παρακάτω: Α. Υποχρεωτικά δικαιολονητικά:

1)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία.

2)  Βεβαίωση υγείας του παιδιού( το έντυπο χορηγείται από τον βρεφονηπιακό Σταθμό ή την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.).

3)  Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2013.

Β. Ειδικά δικαιολονητικά ανά περίπτωση:

 1. Φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του πατέρα και της μητέρας, το οποίο να είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος.
 2. Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη. Ο έλεγχος της πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ.
 3. Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφεί από το ΙΚΑ(π.χ. εργαζόμενοι σε ΔΕΗ ή φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, κ.ο.κ.)
 • Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους για τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για το ποσοστό κρατήσεων υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά το έτος 2013 ή
 • Ατομικά Δελτία Εισφορών(ΑΔΕΙ) έτους 2013, ή
 • Δελτία Ατομικών Εισφορών(ΔΑΤΕ) έτους 2013.
 1. Μητέρα που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα θα πρέπει να είναι άμεσα ασφαλισμένη στον ΟΓΑ.
 2. Για τους επιδοτούμενους ανέργους το χρονικό διάστημα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ θα ελεχθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ο.Π.Σ.(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα).
 3. Μητέρα εργαζόμενη με αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ το τελευταίο τρίμηνο πριν τη κατάθεση της αίτησης, υποχρεούται να προσκομίσει μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ και βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα διασταυρωθεί από το Μητρώο ΙΚΑ – ΟΑΕΔ, μέχρι τη λειτουργία έναρξης της σχολικής χρονιάς.
 4. Οι αυτοαπασχολούμενοι/ες θα υποβάλλουν αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 5. Μητέρα που δηλώνει απασχολούμενη ευκαιριακά (οικιακοί βοηθοί κλπ), η αίτηση, εφόσον δε συνοδεύεται από ένσημα , δεν θα εξετάζεται.
 6. Σε περίπτωση γονέων-κηδεμόνων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 7. Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν είναι ορφανό (στη περίπτωση που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 8. Βεβαίωση από το Στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.
 9. Αντίγραφο διαζευκτηρίου – εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, – αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, ή εν διαστάσει.
 10. Για τους πολίτες τρίτων χωρών εκτός των σχετικών δικαιολογητικών, που υποχρεούνται να καταθέσουν, απαραίτητη επιπλέον προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών τους στο Σταθμό, είναι και η άδεια παοαυονήο στη γώοα uac, ή εφόσον έχει λήξει, βεβαίωση που υπένει θέση άδειαο 6iauovnc. Ποοσκουί£ονται επίσηc τα διαβατήρια των γονέων και των παιδιών σε ισγύ καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε επίσηυη υετάφραση.
 11. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης για την επιλογή βρεφών – νηπίων του σχολ. Έτους 2014 – 2015 αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΙΑ ΦΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Πατέρας ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω

30
Μητέρα ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω 30
Οικογένεια με παιδί ΑΜΕΑ 50
Παιδί Ορφανό ή Μονογονεϊκή Οικογένεια 40
Παιδί διαζευγμένων γονέων 20
Παιδί με γονέα Στρατευμένο 10
2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΑΕΔ 

Δύο γονείς δικαιούχοι

10
3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Οικογενειακό εισόδημα ανά έτος έως έως 10.000€

50 Υπολογίζεται με βάση το συνολικό πραγματικό εισόδημα ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες.
Οικογενειακό εισόδημα από 10.001 έως 15.000€ 40
Οικογενειακό εισόδημα από 15.001 έως 20.000€ 30
Οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 25.000€ 25
Οικογενειακό εισόδημα από 25.001 έως 30.000€ 20
Οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 35.000€ 15
Οικογενειακό εισόδημα από 35.001 έως 40.000€ 10
4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οικογένεια με 3 ανήλικα τέκνα 15
Οικογένεια με 4 ανήλικα τέκνα 20
Οικογένεια με 5 ανήλικα τέκνα 40
5 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ 25
6 ΑΔΕΛΦΟΣ/ΦΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ Β.Ν.Σ. 10

Διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του Δηλωθέντος εισοδήματος να περιλαμβάνονται κάθε μορφής εισοδήματα όπως :

 1. Μισθωτές Υπηρεσίες
 2. Έσοδα από Ακίνητα (ενοίκια)
 3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (τόκοι από καταθέσεις, αποζημιώσεις κ.λ.π.).
 4. Έσοδα από Ελεύθερα Επαγγέλματα
 5. Διαφορά Τεκμηρίων
 6. Έσοδα από Γεωργικές Επιχειρήσεις
 7. Κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο σχετικό εκκαθαριστικό.

Εξαιρούνται τα Ακαθάριστα έσοδα ατομικής επιχείρησης τα οποία δεν υπολογίζονται ως εισόδημα.

Στις περιπτώσεις εκκαθαριστικών που αναφέρουν «ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό. Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό αναφέρεται δύο φορές «ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ή « ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ή «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και το ποσό είναι το ίδιο θα υπολογίζεται μόνο μία φορά. Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση αλλά έχουν υποβάλλει από κοινού φορολογική δήλωση για αξιολογηθεί το ατομικό εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικό από το οποίο θα προκύπει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου, διαφορετικά να υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8 μηνών -17 μηνών, από 18 μηνών- 30 μηνών και από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία(προνήπια) και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στους κατά τόπους ΒΝΣ του Οργανισμού.

Μέσα σε διάστημα πέντε(5) εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς.

Οι τελικοί πίνακες επιλογών θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου.

Κατεβάστε εδω την αιτηση εγγραφής

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
IST College: Έναρξη διαγωνισμού επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Crazy Business Idea
Προηγούμενο άρθρο
30 προσλήψεις στο Δήμο Σάμου
Μενού