Θέσεις για διδακτορικό με υποτοφία στο τμήμα πληροφορικής του ΟΠΑ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 76

αρχείο λήψης (9)Το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τρείς (3) θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις παρακάτω περιοχές:

• Συστήματα Mobile Cloud Computing και βελτιστοποίηση
• Κοινωνικά δίκτυα, διαχείριση δεδομένων και συστήματα συστάσεων (Recommender systems)
• Ζητήματα βελτιστοποίησης σε συστήματα Participatory sensing και Crowdsourcing
• Ιδιωτικότητα και διαχείριση δεδομένων web browsing
• Διαχείριση ασύρματων δικτύων 5ης γενιάς (5G)
• Ευφυή δίκτυα ενέργειας (Smart Grid energy systems)
• Σχεδιασμός online games

με έναρξη τον Σεπτέμβριο 2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον υπογράφοντα για συνέντευξη μέχρι 10/7/2014.

Προαπαιτούμενα:
• Πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε τμήμα ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Η/Υ, Πληροφορικής ή με περεμφερές αντικείμενο.

• Βαθμός πτυχίου στο προπτυχιακό πρόγραμμα τουλάχιστον 7,5 και μεταπτυχιακό (ολοκλήρωση τον Ιούνιο ή Σεπτέμβριο), ή βαθμός πτυχίου στο προπτυχιακό πρόγραμμα περίπου 8,0.

• Πολύ καλό μαθηματικό υπόβαθρο.

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

• Άριστες γνώσεις προγραμματισμού σε C ή ΜΑΤLAB. Ευελιξία στην εκμάθηση προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων.

• 1-2 συστατικές επιστολές.
Οι παραπάνω θέσεις συνοδεύονται από χρηματική αμοιβή / υποτροφία.

Ο ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπογράφοντα.
Ιορδάνης Κουτσόπουλος
Επίκ. Καθηγητής,
Τμήμα Πληροφορικής, Οικ. Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://www.cs.aueb.gr/~jordan/
Εmail: jordan@aueb.gr

 

Πηγή: diorismos.gr

Μενού