Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 50

αρχείο λήψης (7)Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα (Summer Code Camp) στη θεματική περιοχή Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας.

  1. Το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες (από 14/7/2014 – 18/7/2014 και ώρες10.00 – 15.00) και θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 334 (3ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
  2. Το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σεαποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Τμημάτων και Τμημάτων με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν και θα αναπτυχθούν projects στα λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ MySQL, github, Joomla!, Open ERP, Sugar CRM και ProcessMaker.
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώση/εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών στον Τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
  4. Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ως την 10η Ιουλίου 2014.
  5. Η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου Ανάπτυξης Κώδικα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σχολείου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση παρακολούθησης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται, μέσω του συνδέσμου

http://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=1406

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (κινητό τηλέφωνο και e-mail).
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 400 λέξεις)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των αιτήσεων: 10/7/2014

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού