Ορισμός ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 43

αρχείο λήψης (8)Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ με απόφαση που δημοσιέυτηκε σε ΦΕΚ καθόρισε τις ειδικότητες που δύνανται να λειτουργήσουν σε κάθε Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ, που ιδρύθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18/Α΄/14−02−1992), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»  Για να δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες  στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, κατεβάστε το ΦΕΚ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία

Μενού