Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα και η Πληροφορική ;

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 18

plhrof

Mε την ευκαιρία της αλλαγής ηγεσίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το ∆.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π., απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας και θέτει πάλι στο δηµόσιο διάλογο το θέµα της Πληροφορικής, ως εξεταζόµενο µάθηµα στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Υπενθυµίζει ότι τον προηγούµενο Σεπτέµβρη µε τη ψήφιση του Νόµου 4186/2013/Φ.Ε.Κ-193Α/17-9-2013), αν και εισάγεται το µάθηµα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ», ως µάθηµα Γενικής Παιδείας στο Γενικό και Επαγγελµατικό Λύκειο, πάγιο αίτηµα της Ένωσής, καταργείται το επί 15 συναπτά έτη εξεταζόµενο µάθηµα στις Πανελλήνιες εξετάσεις (Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον), για την πρόσβαση των µαθητών, στα δεκάδες τµήµατα Πληροφορικής των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.

Μια απόφαση που ήταν σε πλήρη αναντιστοιχία µε τη βούληση Κοµµάτων, Βουλευτών, Πανεπιστηµιακών Καθηγητών, Σχολικών Συµβούλων, Επιστηµονικών Ενώσεων Πληροφορικής, αλλά και των άµεσα ενδιαφερόµενων Μαθητών και Γονέων, όπως εκφράσθηκε στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση το καλοκαίρι του 2013. Καλεί τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλογισθεί τις επιπτώσεις από την υποβάθµιση της Πληροφορικής ως επιστηµονικό αντικείµενο και να επανεξετάσει την απόφαση της προηγούµενης ηγεσίας του Υπουργείου, λαµβάνοντας υπόψη του τις απαιτήσεις των σύγχρονων αναπτυσσόµενων κοινωνιών.

Τέλος είναι σηµαντικό να υπενθυµίσουµε τον προβληµατισµό των 18 Προέδρων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Πληροφορικής, ώστε να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας, στον παγκόσµιο στίβο των τεχνολογικών εξελίξεων.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού