Μεταπτυχιακό “Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσίων” απο το ΤΕΙ Πειραιά

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 14

αρχείο λήψης (4)Το Τμήμα Mηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά οργανώνεια και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών”.

Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στη χρήση των νέων τεχνολογιών στον αυτοματισμό, που αφορούν στα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα αυτοματισμού και στις βιομηχανικές εφαρμογές τους, και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έρευνα στους παραπάνω τομείς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξειδικευτούν σε μία μεγάλη περιοχή νέων τεχνολογιών σε συστήματα αυτοματισμού και στη χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι σε τομείς με σχετικά γνωστικά αντικείμενα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο τους. Αριθμός Έγκρισης: 46335/E5 (ΦΕΚ 876/08.04.2014)

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας καθώς και η προετοιμασία πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νευραλγικό τομέα Δίκτυα- Επικοινωνίες Δεδομένων (ενσύρματα, ασύρματα δίκτυα-μεταφορά δεδομένων) με άμεσο στόχο την προσφορά στην αγορά εργασίας στελεχών, με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία, τα οποία ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις της.

Για περισσότερες πληροφορίες:
– τηλέφωνο: 210 – 5381327
– email: mscauto1@teipir.gr
– παρακάτω σύνδεσμος

Σύνδεσμος:

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Όλες οι αλλαγές στις ασφαλίσεις των IX -Ποια είναι τα πρόστιμα «φωτιά»
Προηγούμενο άρθρο
Μέχρι 25/7 οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις στην πρωτοβάθμια
Μενού