Πιστοποίηση μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 66

αρχείο λήψης (7)Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του ενημερώνει τους μαθητές και εκπαιδευτικούς για την «Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πιστοποίησης σε ικανότητες ΤΠΕ που απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Τι είναι η πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ
Πρόκειται για μια οργανωμένη εξεταστική διαδικασία μέσω υπολογιστή κατά την οποία διαπιστώνεται αν ο μαθητής έχει αποκτήσει ικανότητες αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή του ζωή. Το πλαίσιο απόκτησης  και χρήσης των ικανοτήτων ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα ευρύ αφού αφορά στο σύνολο των ευκαιριών ή δυνατοτήτων που έχει ο μαθητής να έρθει σε επαφή και να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ, όχι μόνο εντός της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και εκτός αυτής, στο ευρύτερο περιβάλλον.
Η πιστοποίηση σε ικανότητες ΤΠΕ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στην τρέχουσα φάση του έργου η πιστοποίηση απευθύνεται σε μαθητές που τελειώνουν την Γ΄ Γυμνασίου.

Ποιες είναι οι ζητούμενες ικανότητες ΤΠΕ
Ο πιστοποιούμενος μαθητής θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να είναι ικανός:
Να χειρίζεται τα βασικότερα ψηφιακά μέσα (υπολογιστές, κινητές και άλλες συσκευές, λογισμικό)
Να κατανοεί, να αναλύει και να επιλύει απλά προβλήματα χρησιμοποιώντας εργαλεία  ΤΠΕ
Να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να αναθεωρεί και να ακολουθεί μια στρατηγική αναζήτησης πληροφοριών για ένα καθορισμένο πρόβλημα
Να συνεργάζεται και να επικοινωνεί ανταλλάσσοντας πληροφορίες, μηνύματα, σχόλια και αρχεία, αξιοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ
Να δημιουργεί, να τροποποιεί και να συνθέτει ψηφιακά αντικείμενα (π.χ. κείμενα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, εικόνες, ήχους) αξιοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ
Να αναπτύσσει στάσεις και συνήθειες καλής χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή του ζωή, στο σχολικό και στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζει
Το παραπάνω πλαίσιο είναι αρκετά ευρύ και γενικό, ώστε να καλύπτει διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών. Στους μεγαλύτερους μαθητές του Λυκείου, η εξέταση των ικανοτήτων αυτών διαφοροποιείται ως προς την έκταση, το βάθος, τη δυσκολία και τη διασύνδεσή της με στοιχεία τυπικής επάρκειας ικανοτήτων ΤΠΕ.

Ποιοί μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης;
Κάθε μαθητής που τελείωσε την Γ’ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2013-2014 θα μπορεί να υποβάλει αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου για συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης;
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2014 με έναρξη αρχές Νοεμβρίου, σε διαδοχικές ημερομηνίες που ποικίλλουν ανά Κέντρο Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ) και θα οριστικοποιηθούν παράλληλα με τις αναλυτικές λίστες των συμμετεχόντων μαθητών  σε καθένα από αυτά.

Πού θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης;
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα γίνουν σε ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ (Κέντρα Πιστοποίησης) σε όλη τη χώρα, τα οποία βρίσκονται σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές.

Ο κατάλογος των ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ, στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθούν τα ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ.

Η μεταφορά από και προς τους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων στα ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ πρέπει να γίνει με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα κάθε μαθητή. Ρητά διευκρινίζεται ότι η μεταφορά αυτή ΔΕΝ θα γίνει με ευθύνη του σχολείου ή του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ή του ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ ή του Υπουργείου Παιδείας.

Πότε θα κάνω αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης;
Θα γίνει δημόσια ανακοίνωση  για το ακριβές χρονικό διάστημα που οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και οι μαθητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο email που θα έχουν δηλώσει.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και θα ανακοινωθούν δημόσια τα αποτελέσματά της (δηλ. οι κωδικοί των μαθητών που κληρώθηκαν).

Τι πρέπει να έχω μαζί μου στις εξετάσεις;
Η ταυτοποίηση κάθε μαθητή γίνεται αποκλειστικά με το ατομικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό του, το οποίο πρέπει να φροντίσει να έχει μαζί του για να γίνει δεκτός στις εξετάσεις.

Χορηγείται βεβαίωση πιστοποίησης στους επιτυχόντες;
H πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ, είναι οργανωμένη  εξεταστική διαδικασία και γίνεται στα πλαίσια του έργου “Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ” του Ε.Π. “Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση” του ΕΣΠΑ, με ανάδοχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ). Το ΙΤΥΕ είναι (Ν. 3966/2011) o τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η πιστοποίηση ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, και η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, διαρκούς επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Η συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, βασίζεται στη διεθνή επιστημονική εμπειρία σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα και είναι ειδικά  σχεδιασμένη για μαθητές.

Το πιστοποιητικό χορηγείται από το ΙΤΥΕ Διόφαντος και δεν σχετίζεται με τα αντίστοιχα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.  Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ικανοτήτων ΤΠΕ για μαθητές αντανακλά στην επάρκεια αναφορικά με τις στοχευόμενες ικανότητες ΤΠΕ στο πλαισιο του έργου.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διόδια με το χιλιόμετρο από το τέλος του 2015
Προηγούμενο άρθρο
Εως σήμερα,Τετάρτη, η ανάκληση προτιμήσεων στα μηχανογραφικά
Μενού