Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ “Άσκηση και Ποιότητα Ζωής ”

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 57

αρχείο λήψης (10)Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Άσκηση και Ποιότητα Ζωής” λειτουργεί με τη συνεργασία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Παν/μίου Θεσσαλίας.
Σημαντικές καινοτομίες του Προγράμματος αποτελούν η εντατική φοίτηση και η διδασκαλία από απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι η φοίτηση σε ορισμένα μαθήματα ολοκληρώνεται σε διάστημα λίγων ημερών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ σε άλλα μαθήματα γίνεται μέσω του διαδικτύου χωρίς τη φυσική παρουσία του φοιτητή.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα αποτελεί η αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας και δύο συστατικές επιστολές.
Σύμφωνα με απόφαση της αριθ. 65/29.5.2014 Γ.Σ. της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ, όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Άσκηση και Ποιότητα Ζωής” για ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ “Άσκηση και Ποιότητα Ζωής” με κατευθύνσεις:

α)Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης,

β)Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση,

γ)Πρόληψη-Παρέμβαση- Αποκατάσταση

δ) Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή

καλούνται:

να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Πανεπιστημιούπολη , 69 100 Κομοτηνή. (Πληροφορίες: http://www.phyed.duth.gr , email: interpg@phyed.duth , τηλέφωνο 25310 –39622 (fax 25310-39623) κατά τις ώρες 11:00-14:00 τις εργάσιμες μέρες).
1.Πτυχίο της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής
2. Συστατικές επιστολές
3.Πτυχίο ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική )
4. Αναλυτική Βαθμολογία
5. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
6. Πιστοποιητικό συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα
7. Δικαιολογητικά επιστημονικών δημοσιεύσεων
8. Δικαιολογητικά επιστημονικών ανακοινώσεων
9.Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν αποδεδειγμένη διετή προπονητική ή επαγγελματική εμπειρία
10.Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν αθλητική εμπειρία
11.΄Αλλα πτυχία από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ( Σε περίπτωση που οι τίτλοι προέρχονται από Α.Ε.Ι./ΤΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση ισοτιμίας )
12. Άλλους Μεταπτυχιακούς τίτλους

Σημείωση:
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν είκοσι (22) φοιτητές σε κάθε μία από τις τέσσερις (4) κατευθύνσεις του προγράμματος με την επιφύλαξη δημοσιεύσεως σχετικής Υ.Α.

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μενού