Πρακτική Άσκηση φοιτητών στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 58

αρχείο λήψηςΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 10.12.2014 έως 15.01.2015 για έναρξη την 1η Φεβρουάριου 2015

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που διανύουν το έβδομο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών τους και έχουν περάσει τα μαθήματα που ορίζει το τμήμα τους. Οι διαθέσιμες θέσεις εξαρτώνται ανάλο¬γα με το τμήμα προέλευσης.

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και την πρόσβαση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΔΑΣΤΑ & ΑΤΛΑΣ) έχουν αναρτηθεί στο https://dasta.teiwm.gr/ στις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής (βρείτε τα έντυπα 1 & 2 στο https://dasta.teiwm.gr/):

  1. Αίτηση Φοιτητή
  2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης
  3. Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (φωτοτυπία)

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν χρειάζεται να υποβάλουν αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση πρακτι-κής, αλλά εξουσιοδοτούν με την αίτησή τους το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να τη ζητήσει για αυτούς μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών για υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού