Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 67

I-found-a-jobΤο Τµήµα Εικαστικών Τεχνών απόφάσισε την πρόσληψη για το έτος 2016 Πανεπιστημιακού Υποτρόφου μερικής απασχόλησης ως ακολούθως:

Μια (1) θέση πανεπιστηµιακού υπότροφου µε ειδίκευση στην Ανάπτυξη ∆ιαδραστικών Καλλιτεχνικών Εργων για την διδακτική υποστήριξη του Ελληνογαλλικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Paris 8 “Tέχνη, εικονική πραγµατικότητα και πολυχρηστικά συστήµατα καλλιτεχνικής έκφρασης»

Καταληκτική ημερομηνία: 18-12-2015

Πηγή: career.duth.gr

Μενού