Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 73

47_training-young-people-1440x564_cTo Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι). Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης (αρ. 88/25-02-2016) προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση Πανεπιστημιακών Υποτρόφων (Υποτρόφων ΤΕΙ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4009/2011, , όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013, ΦΕΚ Α΄ 24/30-01-2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ Α΄ 258/08-12-2014, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δύναται να απασχολούνται επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως.

Απαραίτητα προσόντα:
– Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσει το Τμήμα.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ)

– Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

– Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.teilar.gr

Πηγή:career.duth.gr

Μενού