Μεταπτυχιακό από το σπίτι ή το Γραφείο και γίνε κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 138

Για δεύτερη χρονιά το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και η Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη των εγγραφών ενδιαφερομένων στα παρακάτω εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα, πλήρως αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, προσφέροντας ιδιαίτερα χαμηλά δίδακτρα σε φοιτητές από την Ελλάδα.

  1. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  (Master in Bussiness Administration) – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
  2. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση με τρεις κατευθύνσεις (Master in Public Administration):
  3. Γενική Διοίκηση – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
  4. Εκπαιδευτική Διοίκηση – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
  5. Διοίκηση Μονάδων Υγείας – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
  6. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Masterin Educational Psychology) – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Τα αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ  εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα, διδάσκονται εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι διαδικτυακή και οι 3 υποχρεωτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες καθηγητές υλοποιούνται σε εγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο εκπαιδευτικά κέντρα σε κάθε Ελληνική περιφέρεια**. Σ΄αυτά τα εκπαιδευτικά κέντρα διεξάγονται και οι εξετάσεις υπό την επιτήρηση του Πανεπιστημίου.

Τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, δίνουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενος και οικονομικά αδύναμους φοιτητές να αποκτήσουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο, γρήγορα και οικονομικά, χωρίς να απομακρυνθούν από τον τόπο εργασίας ή κατοικίας τους. Επιπλέον, το διεθνούς κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, εγγυάται την μέγιστη ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την σε βάθος ανάπτυξη κριτική σκέψη και γνώση, καθιστώντας τους απόφοιτους των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα πλέον απαραίτητα και χρήσιμα στελέχη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος*** και ένας εκπαιδευτικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους για την αίτηση εγγραφής τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

** Σε περίπτωση μικρού αριθμού φοιτητών σε κάποια περιφέρεια οι συναντήσεις – εξετάσεις θα διεξάγονται στην πλησιέστερη πόλη που υλοποιείται το πρόγραμμα.

*** Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας και για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς βάσει  των στοιχείων της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Μενού