17 Δωρεάν Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Σεμινάρια με Υποχρεωτική Πιστοποίηση

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 260

Το ΚΔΒΜ Easy Education,  μέλος του δικτύου ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ, υλοποιεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  δωρεάν Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια επιμόρφωσης υποχρεωτικής πιστοποίησης, στα εξής αντικείμενα :

 1. Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων
 2. Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης
 3. Σχολική Ψυχολογία
 4. Συμβουλευτική, Επαγγελματικός προσανατολισμός και Μentoring
 5. Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (SoftSkills)
 6. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
 7. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων
 8. Διδακτική & μεθοδολογία των θετικών επιστημών
 9. Διδακτική & μεθοδολογία της Αγγλική ς Γλώσσας
 10. Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
 11. Η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 12. Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες
 13. Ειδική Αγωγή, διαφοροποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων
 14. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 15. Ειδική Αγωγή
 16. Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
 17. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης, για κάθε επιμορφωτικό Σεμινάριο, είναι  Δωρεάν, ενώ καταβάλλεται μόνο η αξία των εξέταστρων της υποχρεωτικής Πιστοποίησης που ανέρχονται στα 190 €.

Όλοι οι συμμετέχοντες, κατά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εξεταστικής διαδικασίας πιστοποίησης, θα λάβουν:

 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης – Επιμόρφωσης
 2. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET
 3. Πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης της Vellum Global Educational Services στα αντικείμενα όλων των ανωτέρω επιμορφωτικών σεμιναρίων μέσω της εξ αποστάσεως μεθόδου πιστοποίησης examiny

 

 

Η συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα των καταρτιζομένων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει μοριοδότηση στις κατά καιρούς προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Σχολές Μαθητείας ΕΠΑΣ.

 

Το ECVET European Credit system for Vocational Education & Training είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων (credits) στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Με το σύστημα αυτό μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες (μαθησιακά αποτελέσματα) που απέκτησε ένα άτομο, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο εντός των συνόρων της χώρας του, όσο και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επιπροσθέτως, η εφαρμοζόμενη μέθοδος εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης, examiny του Ομίλου Vellum, προσδίδει στις εξετάσεις ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία, ενώ παράλληλα σέβεται και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.  Με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής το examiny διασφαλίζει την ταυτοπροσωπία του  καταρτιζόμενου και την πλήρη διαφάνεια των εξετάσεων. Το examiny είναι ο πλέον σύγχρονος και αξιόπιστος τρόπος απόκτησης πιστοποιητικών κύρους και αξιοπιστίας και αποτελεί σύμμαχο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας της.

 

Ημερομηνία έναρξης τμημάτων : 3/4/2017

Διάρκεια παρακολούθησης : 200-250 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ΕΔΩ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email elearn.elkedim@gmail.com

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου
Προηγούμενο άρθρο
Επαγγελματική άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security)
Μενού