Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 24

Το ΚΔΒΜ ΕΛΚΕΔΙΜ , αδειοδοτημένος πάροχος κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ, στα πλαίσια αυτής της ενέργειας υλοποιεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  δύο  Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια επιμόρφωσης υποχρεωτικής πιστοποίησης με αντικείμενο :

Μοριοδοτόυμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απευθύνει  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), χειμερινού εξαμήνου 2017β και εαρινού εξαμήνου 2018α.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), είναι φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση του Υποέργου των Δημόσιων ΙΕΚ και των Δημόσιων ΣΕΚ, την πρόσληψη των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ και την καταβολή της ωριαίας αποζημίωσής τους.  Οι δε ωρομίσθιοι εκπαιδευτές που θα προσληφθούν, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών ή μικτών).

Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, περιλαμβάνεται μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης (Κ1/10217/21-01-2015, K1/10219/21-01-2015 και Κ1/10236/21-01-2015 αποφάσεις ανάθεσης, Κ1/125061//21-07-2017, ΦΕΚ Β, αρ.2678//31-07-2017 απόφαση μοριοδότησης).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε υποψηφίους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ και ΣΕΚ , καθώς και σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα των καταρτιζομένων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πρόσθετη μοριοδότηση  στην προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ), ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ (ΔΣΕΚ), ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.» με Αρ. Πρωτ. : 4911/290/08-08-2017

Ημερομηνίες έναρξης 30/3/2018

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

 

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να στείλτε email στο elearn.elkedim@gmail.com    ή να τηλεφωνήσετε στο 2107101894  από Δευτέρα έως  Παρασκευή και κατά τις ώρες  9:00-17:00.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Προηγούμενο άρθρο
Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία.
Μενού