Επαγγελματική εξειδίκευση στην Συμβουλευτική, στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και το Mentoring.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 106

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και το Mentoring». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί να προετοιμάσει εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και του Mentoring, τους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών.

Στόχος είναι η προετοιμασία ατόμων που θα έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια, υποστήριξη, ενδυνάμωση και πληροφόρηση σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που χρειάζονται καθοδήγηση στην λήψη αποφάσεων.  Η Συμβουλευτική, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και το Mentoring εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο επαγγελματικό πεδίο υποστηρικτικών και προνοιακών υπηρεσιών ενώ ως τομέας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με συνεχή ανέλιξη.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε  οποιονδήποτε ενδιαφέρεται  για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η παρακολούθηση του προγράμματος «Επαγγελματική εξειδίκευση στην Συμβουλευτική, στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και το Mentoring» μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό μορίων στις παρακάτω προκηρύξεις:

  1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (3) σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας: Αρ. Φύλλου 2604/Β’/26-07-2017 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).».
  2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (3) σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας: Αρ. Φύλλου 2604/Β’/26-07-2017 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).».
  3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2018β & Εαρινού Εξαμήνου 2019α με Αρ. Πρωτ. 5697/336/02-08-2018, σε ειδικότητες συναφούς αντικειμένου (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς).
  4. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2228/14-06-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. 32158/Δ1/11297 με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
  5. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με δύο μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49929 και θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)».
  6. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ», σε ειδικότητες συναφούς αντικειμένου (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ και άμεσα εκπρόσωπος των ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο elearn.elkedim@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 7101894.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα
Προηγούμενο άρθρο
Γίνε επαγγελματίας Web Designer – Δημιούργησε Επαγγελματικά e-shop!
Μενού