Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για Εκπαιδευτικούς που θέλουν να απασχοληθούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 344

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ( Σ.Δ.Ε. ) είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι καινοτόμες και στηρίζονται στον διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν τη γνώση οι ενήλικες καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι συγκεκριμένες αυτές μέθοδοι επιτρέπουν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις διαθεματικές προσεγγίσεις.

Η ιδιαίτερη φιλοσοφία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί το αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».

Σκοπός της επιμόρφωσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων των συμμετεχόντων στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η κατανόηση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου on line. Το πρόγραμμα απευθύνεται όχι μόνο σε ενεργούς και εν δυνάμει εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Οι θεματικές που θα διαπραγματευτούν είναι :

  • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: το θεωρητικό πλαίσιο και οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Νομικό πλαίσιο ΣΔΕ: ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδακτικής Ενότητας: Διαθεματικότητα στα ΣΔΕ
  • Εκπαιδευτικές Τεχνικές και Διδακτικές Μέθοδοι: Μικροδιδασκαλία
  • Αξιολόγηση στα ΣΔΕ: Περιγραφική αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και συγκεκριμένα στις προκηρύξεις για εκπαιδευτές ωρομίσθιους, μόνιμους και συμβούλους σταδιοδρομίας, συμβούλους ψυχολόγους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 31/1/2019

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ : 400 ΩΡΕΣ  (3 ΜΗΝΕΣ)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 190 €

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ  και άμεσα εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε  με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 210 7101894

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων :  freestudies.gr

Email επικοινωνίας: elearn.elkedim@gmail.com

Μενού