Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 349

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ανεξαρτήτως της μητρικής τους γλώσσας. 
Η «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός, ο γονιός ή οποιοσδήποτε ασχολείται με την ξενόγλωσση εκπαίδευση των ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες, να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες τους.
Αρχικά αναφέρεται το θεωρητικό πλαίσιο μεθοδολογίας της γενικής και της ειδικής διδασκαλίας των Αγγλικών σε μαθητές. Παράλληλα παρουσιάζονται ο τρόπος οργάνωσης και σχεδίασης ενός ξενόγλωσσου μαθήματος, αλλά και τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της διαθεματικότητας ως βιωματικών μεθόδων κατά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες.
Μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων ενοτήτων, θα παρουσιαστούν οι διάφορες Μαθησιακές Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία των ξενόγλωσσων μαθημάτων, τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Επίσης θα δοθούν και προτάσεις για τη διδασκαλία των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και τρόποι βελτίωσης του γνωστικού τους επιπέδου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 31/1/2019

Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές ξένων γλωσσών, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ) καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ και άμεσα εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 2107101894

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων : freestudies.gr

Email επικοινωνίας: elearn.elkedim@gmail.com

Μενού