Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ και τις Επικοινωνίες.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 30

Η αποτελεσματικότητα ενός σωστά δομημένου σχεδίου Μάρκετινγκ και ο τρόπος χειρισμού των εργαλείων και μεθόδων της στρατηγικής του είναι καθοριστικής σημασίας για τους επαγγελματίες του Μάρκετινγκ.

Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακής κατάρτισης στο Μάρκετινγκ & τις Επικοινωνίες.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες» απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείτε ή προτίθεται να απασχοληθεί στη διοίκηση μιας επιχείρησης, εφαρμόζοντας εργαλεία διαχείρισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Μέσω του προγράμματος τονίζεται η αξία του Μάρκετινγκ με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρίμηνη και η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, σε χρόνο που ορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος βάσει της διαθεσιμότητάς του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ : ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 200 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ : 190 €

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 31/1/2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ και άμεσα εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 2107101894

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων : freestudies.gr

Μενού