Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 36

Tα Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν πρόγραμμα Μοριοδοτούμενη μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στη Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές Πληροφορικής, σε εκπαιδευτικούς, και εργαζόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης, σε φοιτητές και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

Η «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής» εξετάζει τις βασικές διδακτικές αρχές της γενικής και ειδικής διδακτικής, τον τρόπο οργάνωσης και σχεδίασης ενός μαθήματος που χρησιμοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες, αλλά και τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της διαθεματικότητας και της μεθόδου project ως βιωματικών μεθόδων κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής.

Στόχος του προγράμματος είναι παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα Διδακτικής και Μεθοδολογίας της Πληροφορικής. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και άλλων δημοσιων φορέων.

Μεθοδολογία προγράμματος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 400 ώρες

BINTEO

ΟΧΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΚΟΣΤΟΣ 190€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 31/1/2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ και άμεσα εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 210 7101894

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων: freestudies.gr

Email: elearn.elkedim@gmail.com

Μενού