Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα στη Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 123

Ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία καθιστά αναγκαίες τις αλλαγές και την προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της. Την τελευταία δεκαετία έχει εμφανιστεί σημαντικό ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας.

Το πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο πεδίο για την ελληνική γλωσσολογία. Η ανάγκη διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη ξένη γλώσσα προέκυψε από ένα  πολύ σημαντικό σύνολο διδασκομένων της νέας ελληνικής  που αποτελούν οι Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού και επιθυμούν να διδαχτούν τη νέα ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, καθώς  και από τους οικονομικούς μετανάστες όσο και πρόσφυγες λόγω πολέμου που καταφεύγουν στην Ελλάδα σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής.

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης,, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Ελληνικής κοινωνίας προσφέρει το πρόγραμμα: Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση των πιο σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας, από άτομα με διαφορετικές καταβολές, που έχουν διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, που έχουν ατομικούς ρυθμούς μάθησης, διαφορετικές δεξιότητες ή διαφορετικές πολιτισμικές διαφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κτλ).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, σε  Έλληνες εκπαιδευτικούς που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και διδάσκουν εκεί την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη, σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο», καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Είναι σημαντικό, ότι το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με  προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ καθώς και άλλες κρατικές προσκλήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ και άμεσα εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εναρξη επόμενου τμήματος: 21/02/2019

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο elearn.elkedim@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 7101894

Μενού