Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες- Τεχνικές αύξησης πωλήσεων.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 77

Η αποτελεσματικότητα ενός σωστά δομημένου σχεδίου Μάρκετινγκ και ο τρόπος χειρισμού των εργαλείων και μεθόδων της στρατηγικής του είναι καθοριστικής σημασίας για τους επαγγελματίες του Μάρκετινγκ.

 Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακής κατάρτισης στο Μάρκετινγκ & τις Επικοινωνίες.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες» απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείτε ή προτίθεται να απασχοληθεί στη διοίκηση μιας επιχείρησης, εφαρμόζοντας εργαλεία διαχείρισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Μέσω του προγράμματος τονίζεται η αξία του Μάρκετινγκ με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρίμηνη και η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, σε χρόνο που ορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος βάσει της διαθεσιμότητάς του.

Ολοκληρώνοντας το  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να δημιουργούν, να παρέχουν και να γνωστοποιούν την αξία ενός προϊόντος στους πελάτες τους.
  • Να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους στρατηγικής του Μαρκετινγκ.
  • Να κατανοήσουν την αξία της επικοινωνίας με υφιστάμενους αλλά και εν δυνάμει πελάτες.
  • Να αναγνωρίζουν τους όρους του Μάρκετινγκ ώστε να ερμηνεύουν  ένα στρατηγικό σχέδιο.
  • Να προσδιορίζουν το μίκρο και μακροπεριβάλλον μιας επιχείρησης.
  • Να  διαχειρίζονται με επιτυχία τις πελατειακές σχέσεις.
  • Να  αξιολογούν μια  εκστρατεία μάρκετινγκ.

Τέλος αναλύονται σημαντικά εργαλεία,  όπως το BCG Matrix , το Matrix Ansoff και η προσέγγιση GE, τα οποία θα  βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να γίνουν καλύτεροι διαχειριστές και αναλυτές των προϊόντων και της αγοράς που απευθύνονται.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ : ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 200 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ : 190 €

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/03/2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ και άμεσα εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 2107101894

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων : freestudies.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Γίνε Master στο Microsoft Office Word!
Προηγούμενο άρθρο
Μοριοδοτούμενη πρόγραμμα στη Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής.
Μενού