Επιμορφωτικό πρόγραμμα για αποτελεσματικά Στελέχη Διοίκησης Franchise!

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 336

O θεσμός Δικαιόχρησης (franchising) είναι μια πολύ δημοφιλής μέθοδος εκκίνησης μιας επιχείρησης, ειδικά όταν αυτή λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό κλάδο. Ο κερδοφόρος χαρακτήρας της Δικαιόχρησης που έχει να κάνει με την μείωση των εξόδων και του κινδύνου της επένδυσης, κάνει εξαιρετικά σημαντικό το έργο του Διοικητικού Στελέχους που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της ενεργείας αυτής.

Τα καταστήματα που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας μέσω franchising, εκτιμάται ότι αποτελούν το 7%-8% του συνολικού αριθμού καταστημάτων λιανικής.

Το franchising παρουσιάζει σημαντικά δείγματα αντίστασης στην κρίση ενώ ταυτόχρονα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στα οργανωμένα δίκτυα. Στην περίοδο της ύφεσης που διανύει η χώρα μας, πρωταθλητές της ανάπτυξης ήταν οι αλυσίδες που γρήγορα ανασχεδίασαν τα δίκτυά τους, προσάρμοσαν την επιχειρηματική τους πρόταση, αξιοποίησαν το ανθρώπινο δυναμικό και αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που προσφέρει η κρίση.

Η επιτυχής Διοίκηση μονάδων Δικαιόχρησης οφείλεται στις στοχευόμενες ενέργειες που πραγματοποίησαν άριστα εκπαιδευμένα στην συγκεκριμένη θεματολογία, Διοικητικά Στελέχη τα οποία γνωρίζουν να επιλέγουν κερδοφόρα Συστήματα Δικαιόχρησης, αξιολογώντας με σύνεση και γνώση το Φάκελο Υποψήφιου Επενδυτή, και δημιουργώντας επενδυτικές ευκαιρίες διαισθανόμενοι την αγορά.

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης έχοντας γνώση την σημασία της σωστής εκπαίδευσης των Στελεχών Διοίκησης στον κλάδο της Δικαιόχρησης, σας καλούν να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα International Certificate in Franchise Management.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στους κρίσιμους παράγοντες που διέπουν τη λειτουργία του Συστήματος Δικαιόχρησης. Την πλήρη αξιοποίηση του παρεχόμενου πλάνου ανάπτυξης από το Δικαιοπάροχο, από τα Στελέχη Διοίκησης, αλλά και τους επενδυτές. Επιπρόσθετα, τη στελέχωση των επιχειρήσεων Δικαιόχρησης με ικανά στελέχη για τη διαχείριση και διάχυση της γνώσης μέσα στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας αφενός την αμφίδρομη επικοινωνία και αφετέρου την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Διοίκησης που ήδη εργάζονται στον κλάδο της Δικαιόχρησης (franchise), σε νεοεισερχόμενα Στελέχη που ξεκινούν την καριέρα τους σε Σύστημα Δικαιόχρησης, σε επιχειρηματίες υφιστάμενους ή μη – Δικαιοπάροχους και Δικαιοδόχους – καθώς επίσης σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Λυκείων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Δικαιόχρησης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 ώρες

BINTEO: NAI

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΌΧI

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ: 190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 01/04/2019

Μετά την ολοκλήρωση του «International Certificate in Franchise Management», οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μία από τις κάτωθι κατευθύνσεις για την περαιτέρω εξειδίκευση τους:

-Διαχείριση τροφίμων και οργανικών απορριμμάτων σε δίκτυα franchise

-Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας σε δίκτυα franchise

-Εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών σε επιχειρήσεις franchise

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ κι ένας εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 210 7101894

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων:  freestudies.gr

E-mail επικοινωνίας: elearn.elkedim@gmail.com

Μενού