Αγγλικά και μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ!

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 219

Τα πλεονεκτήματα της γνώσης μιας ξένης γλώσσας είναι αδιαμφισβήτητα. Συγκεκριμένα, η αγγλική γλώσσα, όντας ομιλουμένη σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί πλέον απαραίτητο κομμάτι κάθε βιογραφικού. Η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όχι μόνο σας δίνει το προβάδισμα στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα αλλά σας προσφέρει και μοριοδότηση για τις εκάστοτε προκηρύξεις του Δημοσίου.

Ωστόσο, ενώ πολλοί άνθρωποι απ’ όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης επιθυμούν να εμβαθύνουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, λίγοι έχουν την πολυτέλεια του χρόνου ή την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν.

Τη λύση σε αυτά τα ζητήματα έρχεται να δώσει το πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών FreeStudies Learn English.

Τι είναι το πρόγραμμα FreeStudies Learn English;

To FreeStudies Learn English είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας που σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πτυχίο Αγγλικών, αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του υπολογιστή σας.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Αποτελείται από μία μίξη σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένα μαθήματα, παρουσιάσεις κι επαναληπτικές ασκήσεις που καλύπτουν όλο το εύρος της γραμματικής, από το αλφάβητο, μέχρι πιο πολύπλοκα γραμματικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα, μπορείτε να συμμετέχετε σε τηλεδιασκέψεις και να επικοινωνείτε μέσω e-mail με την έμπειρη καθηγήτρια του προγράμματος, η οποία θα σας καθοδηγεί, θα σας διορθώνει και θα σας λύνει απορίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκμάθησης.

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα;

Η τυπική διάρκεια παρακολούθησης είναι δύο μήνες. Μετά τη λήξη της εκμάθησης ο σπουδαστής οδηγείται στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χρειάζεται περισσότερο χρόνο, υπάρχει δυνατότητα παράτασης της πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης μέχρι την εξέταση.

Ποιο πτυχίο προσφέρει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα προσφέρει πιστοποιητικά γνώσεων της Αγγλικής τριών επιπέδων: Β2  – Communicator, C1 – Expert και C2 – Mastery. Ο φορέας πιστοποίησης LanguageCert,  είναι ένας αναγνωρισμένος φορέας Πιστοποίησης που ασχολείται με την αξιολόγηση και την πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων.  Τα πτυχία που πιστοποιεί [Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) και Certificate in ESOL International (Speaking)] σε τρία διαφορετικά επίπεδα είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ.

Πως γίνονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και συμμετέχετε αποκλειστικά από τον υπολογιστή σας. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της εξέτασης, υπάρχει επιτήρηση μέσω κάμερας καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Η εξέταση αποτελείται από 4 ενότητες και χωρίζεται σε δύο κομμάτια:  το πρώτο περιλαμβάνει τις ενότητες Listening, Reading, Writing και το δεύτερο την ενότητα Speaking.

Αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα των εξετάσεων για τη λήψη πιστοποιητικού LanguageCert International ESOL είναι:

  • Συχνές εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
  • Εξαιρετική εμπειρία εξέτασης που εξασφαλίζεται από το εξειδικευμένο προσωπικό
  • Μεγαλύτερη επιτυχία στην απόδοση των υποψηφίων και λιγότερο άγχος στις εξετάσεις, καθώς οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν από το χώρο τους
  • Ξεχωριστές Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις, που οδηγούν σε διαφορετικά πιστοποιητικά. Oι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις ξεχωριστά προς διευκόλυνση των ίδιων, έχοντας τη δυνατότητα να προετοιμάσουν και να εξεταστούν για κάθε μία ξεχωριστά (ανά πάσα στιγμή), εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς δεξιοτήτων
  • Εξετάσεις φιλικές προς τους υποψηφίους και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες απαιτούν ελάχιστη ειδική προετοιμασία, με μέση διάρκεια εξετάσεων περίπου 2,5 ώρες για τη Γραπτή Εξέταση και 15 λεπτά για την Προφορική Εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ή τις εξετάσεις, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 2107101894

Μενού