Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Παιδαγωγική.

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 208

Έργο της παιδαγωγικής επιστήμης είναι να συνδράμει τα παιδιά και τους εφήβους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να αναδύονται σε κάθε αναπτυξιακό τους στάδιο, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, ο ενήλικας/εκπαιδευτικός που έρχεται σε επαφή με τα παιδιά αυτής της ηλικίας, οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την απαραίτητη γνώση και, ταυτόχρονα, να έχει την πείρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από εξωτερικές επιδράσεις, από το πρόγραμμα των μαθημάτων, από τις σχέσεις δασκάλου και μαθητή, από τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, από το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 • Θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις που θα σας βοηθήσουν αποφασιστικά να  αποσαφηνίσετε βασικές αρχές και αξίες της παιδαγωγικής επιστήμης.
 • Θα λάβετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες της παιδαγωγικής επιστήμης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Πλεονεκτήματα παρακολούθησης:

 • Υλοποίηση με e-learning.
 • Απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης 400  ωρών.
 • Πιστοποίηση  από το φορέα Vellum Global Educational Services.

τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες της παιδαγωγικής επιστήμης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται: 

 • Σε εκπαιδευτικούς Π/θμας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Στελέχη Εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Σε όσους θέλουν να γίνουν σύμβουλοι σχολικής ζωής σε όλη την Ελλάδα.
 • Σε Φοιτητές Παιδαγωγικών/ Καθηγητικών Σχολών και Κοινωνικών Επιστημών.
 • Σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη του θεμελιώδους ζητήματος της παιδαγωγικής.
 • Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 20/05/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο elearn.elkedim@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210 7101894.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων: freestudies.gr

Μενού